Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
wybory
 
 rok 2018 
 rok 2017 
 rok 2016 
 rok 2014 
 rok 2012 

Kalendarz czynności wyborczych
na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach
w wyborach do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu
na kadencję 2012-2016
Lp. Czynność wyborcza Data
1.Zgłaszanie kandydatów na elektorów Uniwersytetuod 2 do 11 marca 2012 r.
2.Zgłaszanie kandydatów na elektorów Wydziałuod 2 do 11 marca 2012 r.
3.Ogłoszenie list kandydatów na elektorów Uniwersytetu 12 marca 2012 r.
4.Ogłoszenie list kandydatów na elektorów Wydziału12 marca 2012 r.
5.Wybory elektorów Uniwersytetu15 marca 2012 r.
6.Wybory elektorów Wydziału15 marca 2012 r.
7.Zebranie wyborcze - wybory elektorów Wydziału22 marca 2012 r.
8.Zebranie wyborcze - termin rezerwowy - wybory elektorów Wydziału23 marca 2012 r.
9.Zgłaszanie kandydatów na Dziekanaod 12 do 19 kwietnia 2012 r.
10.Ogłoszenie list kandydatów na Dziekana19 kwietnia 2012 r.
11.Wybory Dziekana26 kwietnia 2012 r.
12.Ogłoszenie list kandydatów na prodziekanów7 maja 2012 r.
13.Wybory prodziekanów10 maja 2012r.
14.Zgłaszanie kandydatów do Senatuod 11 do 18 maja 2012 r.
15.Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziałuod 11 do 18 maja 2012 r.
16.Ogłoszenie listy kandydatów do Senatu21 maja 2012 r.
17.Ogłoszenie listy kandydatów do Rady Wydziału21 maja 2012 r.
18.Wybory do Senatu24 maja 2012 r.
19.Wybory do Rady Wydziału24 maja 2012 r.

 
wybory - uchwały
 
  pdf    Uchwała Nr 1/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
 
  pdf    Uchwała Nr 2/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
 
  pdf    Uchwała Nr 3/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyboru sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
 
  pdf    Uchwała Nr 4/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie określenia liczby elektorów i przydzielenia mandatów do kolegium elektorów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 5/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 6/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 7/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 8/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku prawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 9/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby członków i rozdziału mandatów do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 10/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych. 
 
  pdf    Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2012 roku - Kalendarz czynności wyborczych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach w wyborach do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu na kadencję 2012-2016. 
 
  pdf    Uchwała Nr 11/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 12/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 13/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i kolejnego terminu zebrania wyborczego w sprawie wyboru elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 14/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i kolejnego terminu zebrania wyborczego w sprawie wyboru elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 15/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników I tury wyborów w dniu 22 marca 2012 r. do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 16/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników II tury wyborów w dniu 22 marca 2012 r. do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 17/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników I tury wyborów w dniu 22 marca 2012 r. do Kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 18/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wyników II tury wyborów w dniu 22 marca 2012 r. do Kolegium elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich nieposiadającyh tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 19/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
 
  pdf    Uchwała Nr 20/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na dziekana i prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 21/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 22/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012-2016. 
 
  pdf    Uchwała Nr 23/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 24/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie w sprawie stwierdzenia wyboru Prodziekana ds. naukowych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012–2016  
 
  pdf    Uchwała Nr 25/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie w sprawie stwierdzenia wyboru Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012–2016 
 
  pdf    Uchwała Nr 26/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
  pdf    Uchwała Nr 27/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
  pdf    Uchwała Nr 28/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zebrania wyborczego w sprawie wyborów przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
  pdf    Uchwała Nr 29/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zebrania wyborczego w sprawie wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
  pdf    Uchwała Nr 30/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej 
 
  pdf    Uchwała Nr 31/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej 
 
  pdf    Uchwała Nr 32/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wyników I tury wyborów w dniu 24 maja 2012 r. do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora, profesora sztuki lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz osób niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kadencję 2012-2016 
 
  pdf    Uchwała Nr 33/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wyników II tury wyborów w dniu 24 maja 2012 r. do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora, profesora sztuki lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kadencję 2012-2016 
 
  pdf    Uchwała Nr 34/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wyników I tury wyborów w dniu 24 maja 2012 r. do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kadencję 2012-2016 
 
  pdf    Uchwała Nr 35/2012 Wydziałowej Komisji Wyborczej WPiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wyników II tury wyborów w dniu 24 maja 2012 r. do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kadencję 2012-2016 
 
wybory - obwieszczenia
 
  pdf    Obwieszczenie Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Wydziału przedstawicieli pracowników spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zgłaszania kandydatów na stanowisko Dziekana WPiA UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy członków kolegium elektorów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na stanowisko dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie spotkania z kandydatem na stanowisko Dziekana WPiA UJK w Kielcach prof. dr hab. Markiem Kątnym. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku o wyborze prof. dr hab. Marka Kątnego na stanowisko Dziekana WPiA UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie zgłaszania kandydatur przedstawicieli do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz Senatu Uczelni. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia list kandydatów do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Wydziału spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia list kandydatów do Senatu Uczelni spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia listy członków Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012-2016. 

Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
30.07.2018
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 poniedziałek, 10 sierpień 2020 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).