Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
wybory
 
 rok 2018 
 rok 2017 
 rok 2016 
 rok 2014 
 rok 2012 

Wybory na kadencję 2016 - 2020 w Uniwersytecie [#WyboryUJK]
Uchwały i ogłoszenia Uczelnianej Komisji Wyborczej


Wybory na kadencję 2016 - 2020 na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym [#WyboryWPiA]
Ogłoszenia i obwieszczenia Wydziałowej Komisji Wyborczej
Uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej

Kalendarz czynności wyborczych
na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach
w wyborach do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu
na kadencję 2016-2020
Lp. Czynność wyborcza Data
1.Zgłaszanie kandydatów na elektorów Uniwersytetuod 29 lutego do 7 marca 2016 r.
2.Zgłaszanie kandydatów na elektorów Wydziałuod 29 lutego do 7 marca 2016 r.
3.Ogłoszenie list kandydatów na elektorów Uniwersytetu 7 marca 2016 r.
4.Ogłoszenie list kandydatów na elektorów Wydziału7 marca 2016 r.
5.Wybory elektorów Uniwersytetu10 marca 2016 r.
6.Wybory elektorów Wydziału10 marca 2016 r.
7.II tura wyborów elektorów17 marca 2016 r.
8.Zgłaszanie kandydatów na Dziekanaod 14 do 21 kwietnia 2016 r.
9.Ogłoszenie list kandydatów na Dziekana21 kwietnia 2016 r.
10.Wybory Dziekana28 kwietnia 2016 r.
11.Ogłoszenie list kandydatów na prodziekanów5 maja 2016 r.
12.Wybory prodziekanów12 maja 2016 r.
13.Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziałuod 5 do 12 maja 2016 r.
14.Zgłaszanie kandydatów do Senatuod 5 do 12 maja 2016 r.
15.Ogłoszenie listy kandydatów do Rady Wydziału12 maja 2016 r.
16.Ogłoszenie listy kandydatów do Senatu12 maja 2016 r.
17.Wybory do Rady Wydziału19 maja 2016 r.
18.Wybory do Senatu19 maja 2016 r.wybory - obwieszczenia
Ogłoszenia i obwieszczenia Wydziałowej Komisji Wyborczej [#Obwieszczenia]
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów Wydziału. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie terminu i miejsca wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów Wydziału. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie liczby mandatów w kolegium elektorów Uniwersytetu w grupie nauczycieli akademickich. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 7 marca 2016 r. w przedmiocie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 7 marca 2016 r. w przedmiocie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przedstawicieli nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie II tury wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów Wydziału. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zgłaszania kandydatur na funkcję Dziekana Wydziału. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów na funkcję Dziekana Wydziału. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w przedmiocie ogłoszenia listy kandydatów na Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyników głosowania w wyborach Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach oraz w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach na funkcję Dziekana Wydziału na Kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zebrania wyborczego Kolegium Elektorów Wydziału w celu przeprowadzenia wyborów prodziekanów Wydziału. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału i Senatu. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 5 maja 2016 r. w przedmiocie ogłoszenia listy kandydatów na Prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zgłoszeń i oświadczeń kandydatów do Rady Wydziału spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie zgłoszeń i oświadczeń kandydatów do Senatu spośród nauczycieli akademickich. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyników głosowania w wyborach Prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 maja 2016 r. w przedmiocie ustalenia list kandydatów do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Obwieszczenie nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 maja 2016 r. w przedmiocie ustalenia list kandydatów do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach w sprawie wyborów do Senatu spośród nauczycieli akademickich oraz do Rady Wydziału spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich oraz pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 19 maja 2016 r. 
 
  pdf    Obwieszczenie Nr 10 w przedmiocie ustalenia listy członków Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Obwieszczenie Nr 11 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 13.10.2016 r. w przedmiocie składu Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016-2020. 


wybory - uchwały
Uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej [#Uchwaly]
 
  pdf    Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
 
  pdf    Uchwała Nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
 
  pdf    Uchwała Nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyboru sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej. 
 
  pdf    Uchwała Nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych. 
 
  pdf    Uchwała Nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie liczby elektorów i rozdziału mandatów do kolegium elektorów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 10 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu Obwieszczenia Nr 2 w przedmiocie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Uchwała Nr 11 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu Obwieszczenia Nr 3 w przedmiocie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przedstawicieli nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
 
  pdf    Uchwała Nr 12 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Uchwała Nr 13 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 14 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 15 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia list kandydatów oraz wyznaczenia miejsca i terminów kolejnych zebrań wyborczych do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 16 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 17 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. 
 
  pdf    Uchwała Nr 18 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na dziekana i prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Uchwała Nr 19 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Uchwała Nr 20 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu Obwieszczenia nr 4 w przedmiocie ogłoszenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Uchwała Nr 21 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Uchwała Nr 22 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego, w sprawie wyboru prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 23 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków i rozdziału mandatów do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 24 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 25 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 26 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu Obwieszczenia nr 6 w przedmiocie ogłoszenia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016 – 2020. 
 
  pdf    Uchwała Nr 27 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach prodziekanów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. 
 
  pdf    Uchwała Nr 28 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Prodziekana ds. naukowych i artystycznych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Uchwała Nr 29 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020. 
 
  pdf    Uchwała Nr 30 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich oraz do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
 
  pdf    Uchwała Nr 31 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie określenia kolorów kart do głosowania w wyborach do Senatu Uniwersytetu i Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 
 
  pdf    Uchwała Nr 32 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 30/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich oraz do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
 
  pdf    Uchwała Nr 33 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów w dniu 19 maja 2016 r. do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
  pdf    Uchwała Nr 34 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
  pdf    Uchwała Nr 35/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 10 w przedmiocie ustalenia listy członków Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016-2020 
 
  pdf    Uchwała Nr 36/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia nr 11 w przedmiocie składu Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na kadencję 2016-2020 

Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
30.07.2018
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 sobota, 14 grudzień 2019 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).