Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Informacje z dziekanatów dla studentów i doktorantów

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Szybki dostęp: #rrmmdd #druki #org-reg #student #oglo #uczelnia
 
 Dziekanaty Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne i niestacjonarne 
 tok studiów - doktoranci 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 
 
 pomoc materialna - studia I,II,IIIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie, doktoranckie) 
 stypendia naukowe - studia IIIo (doktoranckie) 
  
 Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

TOK STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Uwaga studenci ostatniego roku studiów! Obowiązuje nowy wzór oświadczenia o prawach autorskich dołączany do pracy dyplomowej (pkt 5).
  pdf    1. Informacja o składanych dokumentach 

  [24.5.2012] Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć w dziekanacie na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego lub magisterskiego.   (aktualizacja: 12.09.2018)

  pdf    2. Numer konta Uczelni 

  [14.09.2016] Prosimy o wpłacanie wszelkich należności na swoje indywidualne numery rachunków bankowych. Indywidualne numery rachunków bankowych dostępne są w Wirtualnej Uczelni. Zapytania o numery kont można również kierować na adres wp-dzsoc@ujk.edu.pl, jak również uzyskać osobiście w pokoju numer 5. W przypadku braku swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy o wpłatę na ogólny numer rachunku bankowego z dopiskiem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny.   (aktualizacja: 06.10.2014)

  pdf    3. Przeprowadzenie badań (PDF) 

  [03.11.2011] Zaświadczenie z dziekanatu - prośba o zezwolenie na korzystanie z materiałów (przeprowadzenie badań). Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    3. Przeprowadzenie badań (RTF) 

  [03.11.2011] Zaświadczenie z dziekanatu - prośba o zezwolenie na korzystanie z materiałów (przeprowadzenie badań). Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    4. Fiszka 

  [08.5.2008] Instrukcja tworzenia fiszek bibliograficznych prac dyplomowych.   (aktualizacja: 06.10.2014)

  pdf    5. Prawa autorskie 

  [14.05.2015] Oświadczenie o prawach autorskich załączane do pracy dyplomowej. Wersja PDF.   (aktualizacja: 14.05.2015)

  pdf    6.1. Strona tytułowa (PDF) 

  [25.05.2012] Tytułowa strona pracy licencjackiej lub magisterskiej do wersji papierowej. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    6.1. Strona tytułowa (RTF) 

  [25.05.2012] Tytułowa strona pracy licencjackiej lub magisterskiej do wersji papierowej. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    6.2. Strona tytułowa na CD(RTF) 

  [25.05.2012] Tytułowa strona pracy licencjackiej lub magisterskiej do wersji elektronicznej na płytce CD/DVD. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu. Rozmiar niestandardowy.   (aktualizacja: 06.10.2014)

  pdf    7. Ankieta do suplementu (PDF) 

  [05.6.2009] Ankieta dotycząca dodatkowych informacji do części B dyplomu - SUPLEMENTU. Wypełnione ankiety w formie wydruku komputerowego należy zwracać do Dziekanatu. Zwrócenie ankiety będzie podstawą do otrzymania części B dyplomu ukończenia studiów -suplementu z pełną informacją dotyczącą osiągnięć studenta. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    7. Ankieta do suplementu (RTF) 

  [06.5.2009] Ankieta dotycząca dodatkowych informacji do części B dyplomu - SUPLEMENTU. Wypełnione ankiety w formie wydruku komputerowego należy zwracać do Dziekanatu. Zwrócenie ankiety będzie podstawą do otrzymania części B dyplomu ukończenia studiów -suplementu z pełną informacją dotyczącą osiągnięć studenta. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    8. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów (PDF) 

  [13.5.2013] Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniu "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów". Wersja PDF.   (aktualizacja: 06.10.2014)

  rtf    8. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów (RTF) 

  [13.5.2013] Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniu "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów". Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 06.10.2014)


  pdf    9.1. Podanie do dziekana (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana w dowolnej sprawie. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.1. Podanie do dziekana (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana w dowolnej sprawie. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    9.2. Wniosek o ulgę w opłacie za zajęcia dydaktyczne (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania - wniosek o ulgę w opłacie za zajęcia dydaktyczne. Wersja PDF.   (aktualizacja: 02.12.2016)

  rtf    9.2. Wniosek o ulgę w opłacie za zajęcia dydaktyczne (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania - wniosek o ulgę w opłacie za zajęcia dydaktyczne. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 02.12.2016)

  pdf    9.3. Podanie o indywidualną organizację studiów (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o indywidualną organizację studiów (IOS). Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.3. Podanie o indywidualną organizację studiów (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o indywidualną organizację studiów (IOS). Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    9.4. Podanie o powtarzanie semestru (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o o powtarzanie semestru. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.4. Podanie o o powtarzanie semestru (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o o powtarzanie semestru. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    9.5. Podanie o urlop dziekański (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o urlop dziekański. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.5. Podanie o urlop dziekański (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o urlop dziekański. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    9.6. Podanie o urlop zdrowotny (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o urlop zdrowotny. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.6. Podanie o urlop zdrowotny (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o urlop zdrowotny. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    9.7. Podanie o wpis warunkowy (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o wpis warunkowy. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.7. Podanie o wpis warunkowy (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o wpis warunkowy. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    9.8. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej (PDF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.8. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej (RTF) 

  [25.05.2012] Druk podania do dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    9.9. Podanie o przedłużenie terminu zaliczeń (PDF) 

  [25.06.2012] Druk podania do dziekana o przedłużenie terminu zaliczeń. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    9.9. Podanie o przedłużenie terminu zaliczeń (RTF) 

  [25.06.2012] Druk podania do dziekana o przedłużenie terminu zaliczeń. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)


  pdf    10.1. Podanie o wyrażenie zgody na przeniesienie (PDF) 

  [18.06.2015] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na przeniesienie. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    10.1. Podanie o wyrażenie zgody na przeniesienie (RTF) 

  [18.06.2015] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na przeniesienie. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  pdf    10.2. Podanie o wyrażenie zgody na zmianę promotora seminarium dyplomowego (PDF) 

  [25.04.2014] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na zmianę promotora seminarium dyplomowego. Wersja PDF.   (aktualizacja: 02.12.2016)

  rtf    10.2. Podanie o wyrażenie zgody na zmianę promotora seminarium dyplomowego (RTF) 

  [25.04.2014] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na zmianę promotora seminarium dyplomowego. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 02.12.2016)

  pdf    10.3. Podanie o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej (PDF) 

  [25.04.2014] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej. Wersja PDF.   (aktualizacja: 02.12.2016)

  rtf    10.3. Podanie o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej (RTF) 

  [25.04.2014] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 02.12.2016)

  pdf    10.4. Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiów (PDF) 

  [18.06.2015] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na wznowienie studiów. Wersja PDF.   (aktualizacja: 05.12.2019)

  rtf    10.4. Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiów (RTF) 

  [18.06.2015] Druk podania do dziekana o wyrażenie zgody na wznowienie studiów. Wersja RTF - odczyt dowolnym edytorem tekstu.   (aktualizacja: 05.12.2019)

 
 ORGANIZACJA ROKU, REGULAMIN STUDIÓW

 
 Kalendarz akademicki 

 Regulamin studiów 
  PDF    Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016. Uchwała Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  PDF    Regulamin studiów - załącznik do Uchwały Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 Regulamin studiów doktoranckich 
  PDF    Obowiązujący regulamin studiów doktoranckich 

  PDF    Organizacja roku akademickiego 2018/19 

 
 OGŁOSZENIA, INFORMACJE

 
 Wydziałowa procedura antyplagiatowa 

Erasmus for incoming students: wykaz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów obcokrajowców z programu LLP-Erasmus.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
 
 INFORMACJE OGÓLNOUCZELNIANE


 Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


 Stypendium Samorządu Świętokrzyskiego dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu". Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 czerwca lub w przypadku studiów 3,5-letnich także na ostatni semestr od 1 marca do 30 czerwca. Informacje tutaj.


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
27.08.2019
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 sobota, 14 grudzień 2019 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.004 s ]