Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Informacje z dziekanatów dla studentów i doktorantów

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Szybki dostęp: #rrmmdd #druki #org-reg #student #oglo #uczelnia
 
 Dziekanaty Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne i niestacjonarne 
 tok studiów - doktoranci 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 
 
 pomoc materialna - studia I,II,IIIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie, doktoranckie) 
 stypendia naukowe - studia IIIo (doktoranckie) 
  
 Dziekanat studiów doktoranckich 

TOK STUDIÓW - STUDIA III STOPNIA

  pdf    1. Karta praktyk doktoranta   (aktualizacja: 02.12.2016) 

  pdf    2. Oświadczenie o autorstwie pracy doktorskiej   (aktualizacja: 18.12.2017) 

  doc    3. Strona tytułowa pracy doktorskiej   (aktualizacja: 18.06.2015) 

  pdf    5. Wymagana dokumentacja do obrony rozprawy doktorskiej dla doktorantów w dyscyplinie pedagogika   (aktualizacja: 13.12.2017) 
  pdf    5. Wymagana dokumentacja do obrony rozprawy doktorskiej dla doktorantów w dyscyplinie sztuki piękne   (aktualizacja: 13.12.2017) 

  doc    6. Sprawozdanie indywidualne z działalności naukowej   (aktualizacja: 22.06.2015) 

  pdf    7. Pozwolenie na badania   (aktualizacja: 02.12.2016) 

  pdf    8. Podanie o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia   (aktualizacja: 07.12.2016)

  docx    8. Podanie o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich 

  Wersja DOCX   (aktualizacja: 18.09.2017)


  pdf    9. Podanie o zgodę na zmianę opiekuna naukowego   (aktualizacja: 02.12.2016) 

 
 ORGANIZACJA ROKU, REGULAMIN STUDIÓW

 
 Kalendarz akademicki 

 Regulamin studiów 
  PDF    Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016. Uchwała Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  PDF    Regulamin studiów - załącznik do Uchwały Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 Regulamin studiów doktoranckich 
  PDF    Obowiązujący regulamin studiów doktoranckich 

  PDF    Organizacja roku akademickiego 2018/19 

 
 OGŁOSZENIA, INFORMACJE

 
 Wydziałowa procedura antyplagiatowa 

Erasmus for incoming students: wykaz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów obcokrajowców z programu LLP-Erasmus.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
 
 INFORMACJE OGÓLNOUCZELNIANE


 Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


 Stypendium Samorządu Świętokrzyskiego dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu". Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 czerwca lub w przypadku studiów 3,5-letnich także na ostatni semestr od 1 marca do 30 czerwca. Informacje tutaj.


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
27.08.2019
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 sobota, 14 grudzień 2019 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.001 s ]