Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09. 2022. [#NPR2018]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
[Informacje o projekcie]
[Informacje o projekcie na stronie UJK]

Rok:   2019/20.   Wybierz rok:   2019/2020   2018/2019


II nabór - przedłużenie terminu do 8 maja! Przedłużony został termin II naboru dla:
- studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
- studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 8 maja 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres:
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl
przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej do 13 maja 2020 r.
[Informacje o przedłużeniu drugiego naboru (przedłużenie terminu do 8 maja)]

Przedłużenie terminu! Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w module programów stażowych w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach". Planowany okres realizacji stażu - od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Liczba godzin stażu - 360. Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty można do 24 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl - przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie - moduł programów stażowych]
[Formularz zgłoszeniowy]

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia warsztatowe w ramach programu POWER realizowane przez Katedrę Muzyki odbywać się będą w systemie zdalnym do odwołania (harmonogram zajęć pozostaje bez zmian).

II nabór - przedłużenie terminu do 17 kwietnia! Przedłużony został termin II naboru dla:
- studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
- studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 17 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres:
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl
przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty zakończenia naboru.
[Informacje o przedłużeniu drugiego naboru (przedłużenie terminu do 17 kwietnia)]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w module programów stażowych w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach". Planowany okres realizacji stażu - od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Liczba godzin stażu - 360. Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty można do 10 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl - przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie - moduł programów stażowych]
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w module programów stażowych w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach". Planowany okres realizacji stażu - od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Liczba godzin stażu - 360. Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty można do 10 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl - przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie - moduł programów stażowych]
[Formularz zgłoszeniowy]

II nabór - przedłużenie terminu do 31 marca! Przedłużony został termin II naboru dla:
- studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
- studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 31 marca 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres:
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl
przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty zakończenia naboru.
[Informacje o przedłużeniu drugiego naboru]

Zapraszamy studentów 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do udziału w module programów stażowych realizowanych w ramach programu PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (POWER), mających na celu podniesienie kompetencji i zdobycie doświadczenia zawodowego.
Wymiar stażu obejmuje 360 godzin zadań stażowych realizowanych w okresie 3 miesięcy od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w tym min. 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu). Zgłoszenia proszę przesyłać w wersji elektronicznej (skan z podpisem) na adres:
marek.kawiorski@ujk.edu.pl
w terminie do 26 marca 2020 r.

II nabór! Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h. Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 4 do 6 marca oraz od 9 do 12 marca 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o drugim naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów psychologii]
[Formularz zgłoszeniowy]

II nabór! Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna. Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 4 do 6 marca oraz od 9 do 12 marca 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o drugim naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPP]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego]

Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h. Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 19 do 21 lutego oraz od 24 do 28 lutego 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów psychologii]
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna. Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 19 do 21 lutego oraz od 24 do 28 lutego 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPP]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; alkoholizmu; narkomanii, starości itp. (II edycja). Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe – 5 godzin na dzień) Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach 25-27 listopada 2019 w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3. [Formularz zgłoszeniowy]

Zapraszamy studentów II i III roku studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym, w ramach którego studenci IEM wspólnie z trenerami zaprojektują całość widowiska scenicznego (bajka-musica), a także będą uczestniczyć w praktycznej realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie (taniec, śpiew, gra na instrumentach) przedstawienia muzycznego, we współpracy z instytucjami regionu.
Nabór zostanie przeprowadzony w dniu 31 października w godzinach 11:30-12:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.

Serdecznie zapraszamy studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne właściwe grafice komputerowej (III nabór).
Rekrutacja odbywa się w dniach od 6 do 10 września. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 września do godz. 10:00 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK, Kielce, ul. Podklasztorna 117, pokój nr 2.
[Informacje o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]

HARMONOGRAM SZKOLEŃ / WARSZTATÓW w ramach projektu w roku akad. 2019/2020
Warsztaty z zakresu ruchu scenicznego
Miejsce: Katedra Muzyki - zajęcia w formie zdalnej.
Termin: 7, 21, 28 kwietnia (wtorek) w godz. 10:30-12:45;
10, 17, 24 kwietnia (piątek) w godz. 12:15-13:45.
Warsztaty z zakresu reżyserii widowiska scenicznego
Miejsce: Katedra Muzyki - zajęcia w formie zdalnej.
Termin: 17, 24, 31 marca (wtorek) w godz. 10:30-12:45;
13, 20, 27 marca (piątek) w godz. 12:15-13:45.
Warsztaty z zakresu interpretacji tekstu literackiego z dykcją
Miejsce: Katedra Muzyki - zajęcia w formie zdalnej.
Termin: 12, 19, 26 marca (czwartek) 2020 r. godz. 10:30-12:00;
10, 17, 24, 31 marca (wtorek) 2020 r. godz. 16:15-17:45;
7, 21, 28 kwietnia (wtorek) w godz. 16:15-17:45;
9, 16, 23, 30 kwietnia (czwartek) w godz. 10:30-12:00.
Wszystkie zajęcia Katedry Muzyki od dnia 12 marca 2020 r., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej, z użyciem komunikatorów Discord, Skype i Messenger
Warsztaty z zakresu reżyserii widowiska scenicznego
Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Katedra Muzyki).
Termin: 11 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 11:30-13:00;
3, 10 marca 2020 r. (wtorek) godz. 10:30-12:45;
6 marca 2020 r. (piątek) godz. 12:15-13:45.
Warsztaty z zakresu ruchu scenicznego
Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Katedra Muzyki).
Terminy: 28 stycznia 2020 r. godz. 14:30-16:00,
4 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 11:30-13:00.
Warsztaty z zakresu interpretacji tekstu literackiego z dykcją
Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Katedra Muzyki).
Termin: 28 stycznia 2020 r. godz. 14:30-16:00;
27 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 10:30-12:00;
10 marca 2020 r. (wtorek) godz. 16:15-17:45.