Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
[SPE-2] Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacji w województwie świętokrzyskim - zadania szkoły i rodziny


Loga
Projekt "Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów" nr POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 - 31.12.2019 [#WJS2018]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
[Informacje o projekcie]
[Regulamin projektu]

Pierwszy nabór do projektu - zapraszamy uprawnionych studentów Wydziałów Pedagogicznego i Artystycznego oraz Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu na formularzu zgłoszeniowym (dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego - Instytut Sztuk Pięknych, pok. 7). Dokumenty przyjmowane będą od 29 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r.
[Informacje o projekcie]
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Regulamin projektu]

II nabór do projektu od 23 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.
[Informacja o drugim naborze na stronie UJK]
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Regulamin projektu]

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ZAPRASZA Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem na 16 tygodniowe (480 godzin) staże studenckie/absolwenckie studentów kierunków: Filologia polska, Historia, Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Praca socjalna.
[Informacja dotycząca naboru firm/instytucji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy dla Instytucji]
[Umowa trójstronna]

III nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW: FILOLOGIA POLSKA: I stopień III rok, II stopień II rok; HISTORIA: I stopień II rok; I stopień III rok; II stopień II rok; PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; II stopień I rok, II stopień II rok NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 19.06.2018 r. do 22.06 2018 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80.
[Informacja o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Umowa trójstronna]

IV nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKU: PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; II stopień II rok NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 3.07.2018 r. do 10.07 2018 r. DO GODZINY 14:00 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80.
[Informacja o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Umowa trójstronna]


Logo
Project "Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities TESI" No. 592177-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN realized with participation of The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland. [#TESI]
Project co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

TESI project focuses on social integration of peoples with verbal communication disorders that are at risk of social isolation. It is dedicated to conceptualizing and development of social competence (SC) related to personal, social and professional development of people with verbal communication disorders through creation of adaptive, affordable and easy-to-use software solution that will enrich their personal expression opportunities.
For more information, see original TESI website: [http://tesi.dipseil.net/]
or fanpage: [https://www.facebook.com/TESI-2002947343363752/]


Loga
Projekt "Nowa Era Kształcenia" nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#NEK2017]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy pracowników Wydziałów Pedagogicznego i Artystycznego oraz Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu na formularzu zgłoszeniowym w pok. 1 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Dziekanat, mgr Marta Mistrzyk) oraz w pok. 22 (Wydział Humanistyczny, Biuro Dziekana, mgr Agnieszka Nowak). W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń w terminie rekrutacja będzie prowadzona do momentu wyłonienia wszystkich uczestników projektu (termin przedłużony).
[Informacje]
[Regulamin]
[Wyniki dotychczasowej rekrutacji]
Formularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor .DOCX] [kolor .PDF] [czarno-biały .DOCX] [czarno-biały .PDF]
[Krótki opis szkoleń]

HARMONOGRAM SZKOLEŃ /KURSÓW/ WARSZTATÓW w ramach projektu "Nowa Era Kształcenia"
Coaching i mentoring w pracy pedagoga:
31 styczeń, 21 luty 2018 godz. 8:00-16:00, sala 228, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
7 marzec 2018 godz. 8:00-16:00, sala 1.35, budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Świętokrzyska 21e
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Pamięć i kreatywność -
grupa I: 30 styczeń, 6, 13, 20 luty 2018, godz. 9:00-13:00, sala 228, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
grupa II: 28 luty, 14, 21, 28 marzec 2018, godz. 9:00-13:00, sala 465, budynek A, ul. Świętokrzyska 15 (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Inspiruj, porywaj, fascynuj -
grupa I: 29 styczeń, 1, 5, 12, 19, 23 luty 2018, godz. 9:00-13:00, sala 228, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
grupa II: 19, 26 marzec, 9, 16, 23 kwiecień, 7 maj 2018, godz. 9:00-13:00, sala 13, ul. Podklasztorna 117 (Instytut Sztuk Pięknych)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Kurs tutorski I stopnia:
7 luty, godz. 9:30-17:30, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 luty 2018, godz. 8:00-16:00, sala nr 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D:
19, 20 luty 2018, godz. 8:30-16:30, sala nr 107 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D
Pobierz [harmonogram szkoleń]
STATISTICA - kurs podstawowy:
15, 16 stycznia 2018 r., godz. 8:00 16:30, sala B203, ul. Świętokrzyska 15 (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC:
19 stycznia 2018 r., godz. 8:00-16:30, sala 132, ul. Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
22, 25 luty 2018 godz. 8:00-16:30, sala 14, ul. Podklasztorna 117 (Instytut Sztuk Pięknych)
24 luty 2018 godz. 8:00-16:30, sala 103, ul. Podklasztorna 117 (Instytut Sztuk Pięknych)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Metoda Obrazkowego Testu Zawodów M. Achtnicha:
28, 29 czerwca 2018 r., godz. 9:00-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Obrazkowy Test Zawodów M. Achtnicha dla zaawansowanych:
2, 3, 4 lipca 2018 r., godz. 9:00-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w STATISTICA:
26, 27 czerwca 2018 r., godz. 9:30-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
STATISTICA analizy wielowymiarowe:
16, 17 lipca 2018 r., godz. 9:30-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ I stopnia:
27 czerwca, 1, 9, 10 lipca 2018 r., godz. 9:00-15:00, sala nr 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Kurs tutorski I stopnia:
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 lipca 2018 r., godz. 9:00-15:30, sala nr 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]


Loga
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" nr POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#PRK2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
Uwaga Studenci II i III roku, pierwszego stopnia pedagogiki o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Informujemy, iż w terminie 03.10.2017r. - 20.10.2017 r. (termin przedłużony) w ramach pierwszego naboru przyjmowane będą zgłoszenia studentów. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie.
[Informacje]
Regulamin - pobierz [kolor] [czarno-biały]
Fomularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor] [czarno-biały]
Studenci zakwalifikowani do projektu Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK (lista osób zakwalifikowanych tutaj) zgłoszą się na bilans kompetencji (wypełnienie ankiety), który zostanie przeprowadzony przez Panią Beatę Szwed z Akademickiego Biura Karier w dniu 26.10.2017 r. o godz. 12:00 w hallu CEART (ul Krakowska 11).
HARMONOGRAM SZKOLEŃ /WARSZTATÓW w ramach projektu "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK"
Szkolenie z zakresu Integracji Sensorycznej w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Prosimy o zabranie stroju do ćwiczeń.
Grupa I, termin 15-17, 19.12.2017 r. [Harmonogram szkoleń grupy I]
Grupa II, termin 13-14, 20-21.01.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy II]
Warsztaty Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa. Strój do ćwiczeń obowiązkowy. Miejsce: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Świętokrzyska 21 H, 25-406 Kielce, mała sala (sala do fitnessu).
Grupa I, termin 26.01.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy I]
Grupa II, termin 27.01.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy II]
Szkolenie certyfikowane z zakresu Diagnoza w terapii integracji sensorycznej. Miejsce: żłobek "Maluchowo", Kielce, ul. Sandomierska 161.
Grupa I, termin 7, 15, 22.04.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy I]
Grupa II, termin 6, 20, 28, 29.04.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy II]
Warsztaty Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku. Miejsce: Instytut Sztuk pięknych, Kielce, ul. Podklasztorna 117, sale 15, 205.
Grupa I oraz II, terminy 5,6,12,13 maja 2018 r. [Harmonogram szkoleń]
Warsztaty - Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss. Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Grupa I, termin 2.07.2018 r. godz. 12:00-17:15 [Harmonogram szkoleń]
Grupa II, termin 4.07.2018 r. godz. 11:00-16:15 [Harmonogram szkoleń]


Loga
Projekt "Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna" nr POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.02.2017 - 31.12. 2020. [#TZP2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
[Informacje]


Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacji w województwie świętokrzyskim - zadania szkoły i rodziny. [#SPE-2]
[Informacje]
[Konferencja 28 XI 2016]