Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne   ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.  

 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

  IES - Studia niestacjonarne I, II stopnia...    


Prosimy o ponowne sprawdzenie planów zajęć przed przyjazdem na zjazd.

  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 10.09.2018)
 
  IES - Studia niestacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)

 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

  IPP - Studia niestacjonarne I, II stopnia...    


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 10.09.2018)
 
  IPP - Studia niestacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)

   


::  Studia stacjonarne  ::    
  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 07.09.2017)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

  IES - Studia stacjonarne I, II stopnia...    


  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. I st.   (aktualizacja: 06.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
 
  IES - Studia stacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r. I st.   (aktualizacja: 16.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika I r. II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. II st.   (aktualizacja: 26.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)

 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

  IPP - Studia stacjonarne I, II, III stopnia...    ->Harmonogram egzaminów w sesji letniej dla studentów studiów stacjonarnych:  [pobierz PDF]


  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. I st.   (aktualizacja: 06.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
 
  IPP - Studia stacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. I st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r. I st.   (aktualizacja: 16.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. I st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika I r. II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. II st.   (aktualizacja: 26.10.2017)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. II st.   (aktualizacja: 12.10.2017)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r. II st.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r. IIIst.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r. IIIst.   (aktualizacja: 30.10.2017)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r. III st.   (aktualizacja: 30.10.2017)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

  IEM - Studia stacjonarne I, II stopnia...    


  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 06.03.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 06.03.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 06.03.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 06.03.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 06.03.2018)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

  ISP - Studia stacjonarne I, II stopnia...    


Prosimy o systematyczne sprawdzanie rozkładów zajęć w pierwszych tygodniach semestru zimowego - mogą ulegać zmianie.

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 21.02.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 12.03.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 21.02.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 23.02.2018)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 23.02.2018)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 12.03.2018)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 12.03.2018)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 23.02.2018)


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
01.08.2018
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 środa, 19 wrzesień 2018 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.064 s ]