UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

WPiA
 

Terminarz

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia (w języku polskim i angielskim) i abstraktem (max. 300 słów w języku polskim) będą przyjmowane do końca lutego 2019 roku na adres mailowy:
halina.mielicka-pawlowska@ujk.edu.pl

Decyzja o przyjęciu referatu/komunikatu będzie przesłana drogą internetową do dnia 15 marca 2019 roku.