UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

WPiA
 

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. zw. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Prof. zw. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska (Uniwersytet Śląski, Cieszyn)
Dr hab. Agata Chabior (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ks. prof. UJK dr hab. Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prof. zw. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. UJK dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prof. UO dr hab. Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski).
Dr hab. Dorota Świtała-Trybek (Uniwersytet Opolski)
Prof. UP-H dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prof. UJK dr hab. Mariola Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)