UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

WPiA
 

Podstawowe informacje

Obrady plenarne i w sekcjach tematycznych będą się odbywać w aulach Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Krakowska 11).

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia (w języku polskim i angielskim) i abstraktem (max. 300 słów w języku polskim) będą przyjmowane do końca lutego 2019 roku na adres mailowy:
halina.mielicka-pawlowska@ujk.edu.pl

Decyzja o przyjęciu referatu/komunikatu będzie przesłana drogą internetową do dnia 15 marca 2019 roku.


Lista uczestników z tematami wystąpień - pobierz w formacie PDF...