UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

WPiA
 

Zaproszenie

UJK IOV MZiZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Sekcja Polska
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe

organizowaną w dniach 4-6 lipca 2019 roku
w Kielcach, Polska