Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (SERWIS ARCHIWALNY)

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
 
 Aktualności 
 Informacje wydziałowe 
 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 
 Wydziałowe procedury jakości kształcenia 
 Karty przedmiotów 
 Archiwum 2012-16 
 Uniwersytecki System Jakości kształcenia 
 Monitorowanie losów absolwentów 


 
Wydziałowe procedury jakości kształcenia - informacje za rok akademicki 2019/20
Wybierz rok:   2019/20   2018/19   2017/18   2016/17

  Wykaz przedmiotów w zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się   (aktualizacja: 05.09.2019) 

Wydziałowe procedury kształcenia - studenci

Zasady wyboru specjalności   (aktualizacja: 13.10.2014) 
Zasady wyboru modułów fakultatywnych dla studentów I roku I o   (aktualizacja: 13.10.2014) 
Zasady wyboru modułów fakultatywnych dla studentów I roku II o   (aktualizacja: 13.10.2014) 

Wydziałowe procedury kształcenia - pracownicy

Zasady weryfikowania osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych   (aktualizacja: 28.11.2014) 
 
Wydziałowa procedura dyplomowania

Uchwała nr 8/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego ws. określenia ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w obszarach kształcenia społecznym i humanistycznym   (aktualizacja: 13.10.2014) 

Uchwała nr 43/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego ws. zatwierdzenia regulaminu do procedury dyplomowania   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Regulamin do procedury dyplomowania na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 1 - Struktura pracy dyplomowej powstającej w obszarze kształcenia sztuki muzycznej [PDF]    (aktualizacja: 06.10.2014)
Załącznik nr 2 - Struktura pracy dyplomowej powstającej w obszarze kształcenia sztuk plastycznych [PDF]    (aktualizacja: 06.10.2014)
Załącznik nr 8.1 - Lista seminarzystów wraz z tematami prac [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 23.01.2017) 
Załącznik nr 8.1a - Karta zgłoszenia tematu pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej (kierunki: Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 8.1b - Karta zgłoszenia tematu artystycznej/projektowej pracy licencjackiej/magisterskiej (kierunki: Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 8.2a - Podanie o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 8.2b - Podanie o wyrażenie zgody na zmianę promotora [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 8.3 - Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 8.4 - Oświadczenie studenta o pracy dyplomowej [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 14.05.2015) 
Załącznik nr 8.5a - Ocena pracy dyplomowej (kierunki: Pedagogika i Praca socjalna) [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 8.5b - Ocena pracy dyplomowej (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 30.06.2015) 
Załącznik nr 8.5c - Ocena pisemnej pracy dyplomowej (kierunki: Wzornictwo i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 06.10.2014) 
Załącznik nr 9 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiki i Psychologii i w Instytucie Edukacji Szkolnej na studiach I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) [PDF]    (aktualizacja: 06.10.2014)
Załącznik nr 10 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Edukacji Muzycznejna na studiach I i II stopnia [PDF]    (aktualizacja: 06.10.2014)

Uchwała Rady Wydziału nr 106/2017 i Regulamin dyplomowania w Instytucie Sztuk Pięknych   (aktualizacja: 20.07.2017) 

Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego nr 129/2017 ws. zatwierdzenia regulaminów dyplomowania na kierunkach psychologia oraz kryminologia stosowana   (aktualizacja: 21.09.2017) 
Załącznik nr 1 - Regulamin dyplomowania na kierunku psychologia [PDF]    (aktualizacja: 21.09.2017)
Załącznik nr 2 - Regulamin dyplomowania na kierunku kryminologia stosowana [PDF]    (aktualizacja: 21.09.2017)

Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego nr 9/2018 ws. zatwierdzenia arkuszy oceny pracy dyplomowej oraz protokołu komisji egzaminu magisterskiego   (aktualizacja: 18.01.2018) 
Załącznik nr 1 - Arkusz oceny pracy dyplomowej na kierunku psychologia [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 18.01.2018) 
Załącznik nr 2 - Protokół komisji egzaminu magisterskiego na kierunku psychologia [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 18.01.2018) 
Załącznik nr 3 - Arkusz oceny pracy dyplomowej na kierunku kryminologia stosowana [PDF] [DOC]   (aktualizacja: 18.01.2018) 


 
Wydziałowa procedura antyplagiatowa

Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Zarządzenie Nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

Protokół oceny oryginalności pracy   (aktualizacja: 30.06.2015) 
Wniosek o powołanie komisji rozstrzygającej kwestie sporne w przypadku niespełnienia kryteriów procedury antyplagiatowej   (aktualizacja: 30.06.2015) 

Instrukcja użytkownika systemu antyplagiatowego UJK oraz instrukcja intepretacji raportu podobieństwa


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
20.02.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 wtorek, 7 lipiec 2020 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.003 s ]