Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (SERWIS ARCHIWALNY)

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
 
 Aktualności 
 Informacje wydziałowe 
 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 
 Wydziałowe procedury jakości kształcenia 
 Karty przedmiotów 
 Archiwum 2012-16 
 Uniwersytecki System Jakości kształcenia 
 Monitorowanie losów absolwentów 


  pdf    Uchwała ws. misji oraz strategii rozwoju 

  Uchwała Rady Wydziału ws. zatwierdzenia misji oraz strategii rozwoju Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach   (aktualizacja: 08.10.2014)

  pdf    Misja 

  Misja Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach   (aktualizacja: 08.10.2014)

  pdf    Strategia 

  Strategia rozwoju Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach   (aktualizacja: 08.10.2014)


 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (archiwum) 


  pdf    Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia 

  (archiwum)   (aktualizacja: 15.02.2016)


  pdf    Skład Kierunkowych Zespołówi ds. Programów Kształcenia 

  (archiwum)   (aktualizacja: 15.02.2016)


  pdf    Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

  (archiwum)   (aktualizacja: 28.11.2014)


[#zebranie
  pdf    Zaproszenie na zebranie i inne ogłoszenia dla członków Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji Oceniającej lub Zespołów ds. Programów Kształcenia 

  (archiwum)   (aktualizacja: 09.09.2016)


  pdf    Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia 

  (archiwum)   (aktualizacja: 12.02.2016)


 Wydziałowe procedury jakości kształcenia (archiwum) 

 Wydziałowe procedury kształcenia - studenci (archiwum)

  pdf    Zasady wyboru specjalności   (aktualizacja: 13.10.2014) 

  pdf    Zasady wyboru modułów fakultatywnych dla studentów I roku I o   (aktualizacja: 13.10.2014) 

  pdf    Zasady wyboru modułów fakultatywnych dla studentów I roku II o   (aktualizacja: 13.10.2014) 

Wydziałowe procedury kształcenia - pracownicy (archiwum)

  pdf    Zasady weryfikowania osiągania zakładamych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych   (aktualizacja: 28.11.2014) 

 Wydziałowa procedura dyplomowania (archiwum)

  pdf    Uchwała nr 8/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego ws. określenia ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w obszarach kształcenia społecznym i humanistycznym    (aktualizacja: 13.10.2014) 

  pdf    Uchwała nr 43/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego ws. zatwierdzenia regulaminu do procedury dyplomowania   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Regulamin do procedury dyplomowania na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Załącznik nr 1 - Struktura pracy dyplomowej powstającej w obszarze kształcenia sztuki muzycznej   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  pdf    Załącznik nr 2 - Struktura pracy dyplomowej powstającej w obszarze kształcenia sztuk plastycznych   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Załącznik nr 8.1 - Lista seminarzystów wraz z tematami prac   (aktualizacja: 23.01.2017) 
  doc    Załącznik nr 8.1 - Lista seminarzystów wraz z tematami prac   (aktualizacja: 23.01.2017) 
  pdf    Załącznik nr 8.1a - Karta zgłoszenia tematu pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej (kierunki: Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  doc    Załącznik nr 8.1a - Karta zgłoszenia tematu pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej (kierunki: Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  pdf    Załącznik nr 8.1b - Karta zgłoszenia tematu artystycznej/projektowej pracy licencjackiej/magisterskiej (kierunki: Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  doc    Załącznik nr 8.1b - Karta zgłoszenia tematu artystycznej/projektowej pracy licencjackiej/magisterskiej (kierunki: Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Załącznik nr 8.2a - Podanie o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  doc    Załącznik nr 8.2a - Podanie o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Załącznik nr 8.2b - Podanie o wyrażenie zgody na zmianę promotora   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  doc    Załącznik nr 8.2b - Podanie o wyrażenie zgody na zmianę promotora   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Załącznik nr 8.3 - Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  doc    Załącznik nr 8.3 - Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Załącznik nr 8.4 - Oświadczenie studenta o pracy dyplomowej   (aktualizacja: 14.05.2015) 
  doc    Załącznik nr 8.4 - Oświadczenie studenta o pracy dyplomowej   (aktualizacja: 14.05.2015) 

  pdf    Załącznik nr 8.5a - Ocena pracy dyplomowej (kierunki: Pedagogika i Praca socjalna)   (aktualizacja: 16.10.2017) 
  doc    Załącznik nr 8.5a - Ocena pracy dyplomowej (kierunki: Pedagogika i Praca socjalna)   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  pdf    Załącznik nr 8.5b - Ocena pracy dyplomowej (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)   (aktualizacja: 30.06.2015) 
  doc    Załącznik nr 8.5b - Ocena pracy dyplomowej (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)   (aktualizacja: 30.06.2015) 
  pdf    Załącznik nr 8.5c - Ocena pisemnej pracy dyplomowej (kierunki: Wzornictwo i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  doc    Załącznik nr 8.5c - Ocena pisemnej pracy dyplomowej (kierunki: Wzornictwo i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)   (aktualizacja: 06.10.2014) 

  pdf    Załącznik nr 9 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiki i Psychologii i w Instytucie Edukacji Szkolnej na studiach I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  pdf    Załącznik nr 10 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Edukacji Muzycznejna na studiach I i II stopnia   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  pdf    Załącznik nr 11 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Sztuk Pięknych na studiach I i II stopnia   (aktualizacja: 06.10.2014) 

 Wydziałowa procedura antyplagiatowa (archiwum)

 Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej 

 Zarządzenie Nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej 

  pdf    Protokół oceny oryginalności pracy (PDF)   (aktualizacja: 30.06.2015) 
  pdf    Wniosek o powołanie komisji rozstrzygającej kwestie sporne w przypadku niespełnienia kryteriów procedury antyplagiatowej (PDF)   (aktualizacja: 30.06.2015) 

 Instrukcja użytkownika systemu antyplagiatowego UJK oraz instrukcja intepretacji raportu podobieństwa 
 

Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
20.02.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 wtorek, 7 lipiec 2020 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.004 s ]