Izabela Jaros
materiały dla studentów    Metodyka początkowej nauki języka angielskiego.
   Dla studentów II roku EWiP z nauczaniem języka angielskiego, studia stacjonarne I stopnia.

 Z powodu ograniczeń obecnego serwera wydziałowego materiały multimedialne o dużym rozmiarze (nagrania filmowe i dźwiękowe) zostaną zamieszczone w terminie późniejszym, po uruchomieniu nowego serwera.
 
  ppt    Teaching English to children 

  [04.12.2008] 1. Teaching English to children. Lecture #1.

  ppt    Centres for Success 

  [04.12.2008] 2. Centres for Success. Teaching and Learning English through Multiple Intelligences. Lecture #2.

  pdf    Using Stories with Young Learners 

  [04.12.2008] 3. Using Stories with Young Learners. Teaching and Learning English through Multiple Intelligences. Lecture #3.

  ppt    PROJECTS 

  [04.12.2008] 4. PROJECTS, ART & CRAFTS AND DRAMA WITH YOUNG LEARNERS. Lecture #4.

  ppt    L1 or English 

  [22.12.2008] 5. L1 or English, lesson planning & discipline. Lecture #5.

  ppt    ASSESSING YOUNG LEARNERS 

  [04.12.2008] 6. ASSESSING YOUNG LEARNERS. Assessment & ELP. Lecture #6.

  ppt    Educational Technology and Teaching Equipment 

  [04.12.2008] 6. Educational technology and teaching equipment. Coursebooks, pictures, the black/white board, the overhead projector, the cassette recorder,video/DVD, bits & pieces. Lecture #7.

  ppt    The Use of Computers 

  [04.12.2008] 7. The use of computers (and the Internet) in the teaching of English to Young Learners. Lecture #8.


aktualizowano: 
04.02.2011
przejdź na stronę: 
Wydziału   poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz