Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Strona archiwalna ]

Doktoryzowanie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Informacje - doktoryzowanie
Prace doktorskie w dyscyplinie pedagogika
Prace doktorskie w dyscyplinie sztuki piękne
Kontakt

Informacje - doktoryzowanie

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwesytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów naukowych z dnia 29 października 2007 roku oraz doktora sztuki w dyscyplinie sztuki piękne na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów naukowych z dnia 24 września 2007 r.
Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika lub doktora sztuki w dyscyplinie sztuki piękne jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.


 Decyzja CKK o uprawnieniu do nadawania stopnia doktora pedagogiki 
 Decyzja CKK o uprawnieniu do nadawania stopnia doktora sztuki 

  pdf    Regulamin - aktualny 

  REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH. Obowiązuje dla przewodów doktorskich otwartych od 19 stycznia 2017 r. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 07.02.2017)

  pdf    Regulamin - 2013-16 

  REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH. Obowiązuje dla przewodów doktorskich otwartych od 1 października 2013 r. do 18 stycznia 2017 r. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 09.01.2014)

  pdf    Regulamin 2009-2013 

  REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH. Obowiązuje dla przewodów doktorskich otwartych do 30 września 2013 r. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 06.10.2014)


  pdf    Wniosek o otwarcie przewodu (PDF) 

  Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 16.10.2017)

  rtf    Wniosek o otwarcie przewodu (RTF) 

  Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. Plik w formacie RTF otwieranym przez większość edytorów tekstu.   (aktualizacja: 09.10.2017)


  pdf    Koncepcja - pedagogika 

  Koncepcja pracy doktorskiej z dyscypliny pedagogika. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 30.07.2015)

  pdf    Literatura - pedagogika 

  Wykaz podstawowej literatury do egzaminu doktorskiego z pedagogiki. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 26.11.2012)


  pdf    Wymagania - język obcy 

  Wymagania do egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 26.11.2012)


  pdf    Wymogi obowiązujące przy składaniu pracy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne 

  Szczegółowe wymogi na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym odnoszące się do opisu pracy doktorskiej, obowiązujące doktoranta przy składaniu pracy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 13.12.2017)

  pdf    Wymogi obowiązujące przy składaniu pracy doktorskiej w dyscyplinie pedagogika 

  Szczegółowe wymogi na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym odnoszące się do pracy doktorskiej, obowiązujące doktoranta przy składaniu pracy doktorskiej w dyscyplinie pedagogika. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 13.12.2017)

  pdf    Oświadczenie o autorstwie pracy doktorskiej 

  Oświadczenie o autorstwie składane wraz z pracą doktorską zgodne z załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 33/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenia Rektora Nr 49/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Plik w formacie PDF.   (aktualizacja: 18.12.2017)


 

Main WebpagePrevious Webpage


aktualizowano: 
27.07.2018
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 poniedziałek, 26 wrzesień 2022 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.002 s ]