Aktualności

  Non omnis moriar Dr Pawłowi Kurtkowi
  serdeczne wyrazy głębokiego współczucia
  z powodu śmierci Taty składają
  Dziekan, pracownicy, przyjaciele,
  cała społeczność akademicka
  Wydziału Pedagogiki i Psychologii

 • 2019-11-21

  II edycja wizyt studyjnych w ramach projektu Nowe Perspektywy

  Zdjęcie

  Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; alkoholizmu; narkomanii, starości itp. (II edycja). Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe 5 godzin na dzień). Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach 25-27 listopada 2019 w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
  Formularz zgłoszeniowy


 • 2019-11-19

  Seminarium dla Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii 21 XI 2019

  Zdjęcie

  czytaj więcej

 • 2019-11-01

  Nowa witryna internetowa Wydziału od 1 XI 2019

  Informujemy, że od dnia 1 listopada 2019 roku, z dniem wejścia w życie nowej struktury organizacyjnej Wydziału, funkcjonuje nowa strona internetowa pod dotychczasowym adresem:
  https://wpia.ujk.edu.pl/site/
  Nieaktualna strona internetowa wydziału dostępna jest tymczasowo pod adresem:
  https://wpia.ujk.edu.pl/wpia/


 • 2019-10-31

  Szkolenie Prawa i obowiązki studenta 8 XI 2019

  Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku oraz starostów kolejnych roczników na szkolenie "Prawa i obowiązki studenta", które odbędzie się w auli B1 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Bud. G, ul. Uniwersytecka 7 (dawniej Świętokrzyska 15), w piątek 08.11.2019 r. o godzinie 8:00.
  Nieobecności na zajęciach odbywających się w tym czasie zostaną usprawiedliwione.
  Spotkanie to będzie doskonałą okazją, aby nowi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poznali swoje prawa i obowiązki związane z posiadaniem statusu studenta po wejściu w życie Ustawy 2.0, a pozostali będą mieli możliwość utrwalić posiadaną już wiedzę, albo dowiedzieć się na ten temat czegoś nowego.
  Podczas szkolenia będzie można odebrać książeczkę z rabatami "Starter Studencki".
  Do zobaczenia niebawem,
  Samorząd Studentów UJK
  Odnośnik do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/611079069425897/


 • 2019-10-25

  Zapraszamy studentów IEM do projektu

  Zdjęcie

  Zapraszamy studentów II i III roku studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym, w ramach którego studenci IEM wspólnie z trenerami zaprojektują całość widowiska scenicznego (bajka-musica), a także będą uczestniczyć w praktycznej realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie (taniec, śpiew, gra na instrumentach) przedstawienia muzycznego, we współpracy z instytucjami regionu.
  Nabór zostanie przeprowadzony w dniu 31 października w godzinach 11:30-12:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.


 • 2019-10-23

  Wybory do samorządu studenckiego

  Kalendarz czynności wyborczych w dniach 11 X - 7 XI w wyborach do Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego.

  czytaj więcej

 • 2019-10-19

  Relacja wideo z I części inauguracji VI edycji Uniwersytetu Dziecięcego UJK


 • 2019-10-19

  Zapis transmisji z II części inauguracji VI edycji Uniwersytetu Dziecięcego UJK


 • 2019-10-11

  Rekrutacja do projektu Erasmus+ KA107

  Zdjęcie

  Rozpoczynamy rekrutację do projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi (poza UE), która potrwa do 31 PAŹDZIERNIKA BR. Projekt dotyczy wymiany z uczelniami partnerskimi w Albanii, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie i obejmuje:
  - krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym (7 dni pobytu w uczelni + 2 dni podróży)
  - wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni
  Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020. Szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ w UJK w zakładce Erasmus+ KA107. Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie, z podziałem na kierunki, rodzaje i liczbę mobilności oraz wysokość dofinansowania przedstawia wykaz uczelni partnerskich.
  Jednocześnie prowadzimy dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych instytucji na studia i praktyki w krajach programu (Erasmus+ KA103) - wymiana w semestrze letnim 2019/2020.

  czytaj więcej

 • 2019-10-01

  Stypendia Ministra dla studentów

  Informacja w sprawie zasad składania wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok 2019/2020 oraz kryteriów oceny wniosków.


 • 2019-05-30

  Rekrutacja na WPiP

  Zapraszamy do studiowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii


 • 2019-04-15

  Rekrutacja do projektu Erasmus+ KA107

  Zdjęcie

  Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów rozpoczyna nabór pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+ KA103. Rekrutacja potrwa do 7 czerwca 2019 r. Wyjazdy pracowników będą realizowane w roku akademickim 2019/2020.
  Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów, punktacja i formularze do pobrania znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce PRACOWNIK https://erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/.

  czytaj więcej

 • 2019-03-15

  Zapraszamy na szkolenia dla kadry dydaktycznej

  Zdjęcie

  UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ZAPRASZA na szkolenia dla KADRY DYDAKTYCZNEJ.
  Informacje o szkoleniach Formularz zgłoszeniowy.


Więcej aktualności