Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

RADA WYDZIAŁU


Samodzielni pracowni naukowi:

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Marek Głowacki, prof. UJK - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Karol Gołębiowski - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Małgorzata Kaliszewska - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Yurii Karandashev - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Henryk Królikowski - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Ewa Kula, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Ryszard Ługowski - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK - Instytut Edukacji Muzycznej
prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Sławomir Mazur - Instytut Edukacji Szkolnej
prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Agnieszka Piekaroś-Padzińska - Instytut Edukacji Muzycznej
prof. zw. dr hab. Marek Mizera - Instytut Edukacji Muzycznej
prof. zw. dr hab. Ewa Pełka-Wierzbicka - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Ewa Robak - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Piotr Rosiński - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Tatiana Senko - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Tomasz Sikorski, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Halina Stawowy-Dombrowska, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Władysław Szczepański - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch - Instytut Edukacji Szkolnej
prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Jan Walasek, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Marek Kawiorski - Instytut Edukacji Muzycznej
dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Katarzyna Krzystanek - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Justyna Miko-Giedyk - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Justyna Mróz - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Zofia Okraj - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Ewa Parkita - Instytut Edukacji Muzycznej
dr Anna Przygoda - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Mirosław Rutkowski - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Ewa Szumilas - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Małgorzata Stawiak-Ososińska - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Jacek Szkurłat - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Anna Winiarczyk - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Maciej Zdanowicz - Instytut Sztuk Pięknych

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

mgr Ewa Gierak

Przedstawiciele studentów:

Agnieszka Bartosiewicz - Pedagogika
Patryk Celebański - Pedagogika
Izabela Gagat - Pedagogika
Mariusz Karyś - Pedagogika
Kinga Korus - Pedagogika
Klaudia Machniak - Pedagogika
Emilia Mrozińska - Pedagogika
Amalia Patalita - Pedagogika
Karolina Wojnowska - Pedagogika
Kamila Usnarska - Pedagogika

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich:

mgr Karolina Kozieł - Sztuki Piękne
mgr Małgorzata Stępnik - Sztuki Piękne
mgr Oliwia Hildenbrandt - Sztuki Piękne
mgr Justyna Kosecka - Pedagogika

ponadto z głosem doradczym:

mgr Kazimierz Kunisz (NSZZ Solidarność)

  pdf    Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału   (aktualizacja: 02.10.2017) 

  pdf    Harmonogram posiedzeń Senatu UJK   (aktualizacja: 02.10.2017)