Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

RADA WYDZIAŁU


Samodzielni pracowni naukowi:

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Agata Chabior, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Paulina Forma, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Marek Głowacki, prof. UJK - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Karol Gołębiowski, prof. UJK - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Ryszard Ługowski - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK - Instytut Edukacji Muzycznej
prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski - Instytut Edukacji Muzycznej
prof. zw. dr hab. Marek Mizera - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Agnieszka Piekaroś-Padzińska, prof. UJK - Instytut Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Ewa Robak, prof. UJK - Instytut Edukacji Muzycznej
dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Tatiana Senko - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Tomasz Sikorski, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Halina Stawowy-Dombrowska, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Władysław Szczepański - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Jan Walasek, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych
dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK - Instytut Edukacji Szkolnej
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK - Instytut Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK - Instytut Sztuk Pięknych

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Marek Kawiorski - Instytut Edukacji Muzycznej
dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Katarzyna Krzystanek - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Justyna Miko-Giedyk - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Justyna Mróz - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Zofia Okraj - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Ewa Parkita - Instytut Edukacji Muzycznej
dr Anna Przygoda - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Mirosław Rutkowski - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Ewa Szumilas - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Małgorzata Stawiak-Ososińska - Instytut Pedagogiki Psychologii
dr Jacek Szkurłat - Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr Anna Winiarczyk - Instytut Edukacji Szkolnej
dr Maciej Zdanowicz - Instytut Sztuk Pięknych

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

mgr Ewa Gierak

Przedstawiciele studentów:

Michał Biały - Kryminologia stosowana
Paulina Buciaga - Pedagogika
Patryk Celebański - Edukacja art. w zakr. sztuki muzycznej
Justyna Fąfara - Kryminologia stosowana
Martyna Imiela - Kryminologia stosowana
Mariusz Karyś - Praca socjalna
Krystian Łata - Pedagogika
Kinga Sabat - Sztuki plastyczne
Anita Wadera - Psychologia
Paulina Zając - Praca socjalna

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich:

mgr Oliwia Hildenbrandt - Sztuki Piękne
mgr Justyna Kosecka - Pedagogika
mgr Karolina Kozieł - Sztuki Piękne
mgr Małgorzata Stępnik - Sztuki Piękne

ponadto z głosem doradczym:

mgr Kazimierz Kunisz (NSZZ Solidarność)

  pdf    Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału   (aktualizacja: 25.09.2018) 

  pdf    Harmonogram posiedzeń Senatu UJK   (aktualizacja: 25.09.2018)