Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 302
tel. 
41 349 6725, 6780, fax 41 349 6726
wyślij e-mail


Informujemy, że obecnie sekretariat Instytutu Pedagogiki i Psychologii mieści się w pok. 302 bud. B III piętro.

 Dyrektor Instytutu
 dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 67 24, pok. 302

 Wicedyrektor Instytutu ds. ogólnych
 dr Justyna Mróz
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 67 27, pok. 302

 Wicedyrektor Instytutu ds. dydaktyki
 dr Anna Róg
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 67 27, pok. 302Pracownicy administracyjni
mgr Wiesława Zasada (st. specjalista)
mgr Joanna Nowak
(st. specjalista)Rada Instytutu
dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK
dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka
dr hab. Marek Piotr Gasparski, prof. UJK
dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Yurii Karandashev
dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK
dr hab. Ewa Kula, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas
dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK
dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK
dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Tatiana Senko
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK
dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK
dr hab. Krzysztof Gąsior
dr Andrzej Kościołek
dr Adrian Kurcbart
dr Justyna Mróz
dr Anna Przygoda
dr Anna Róg
dr Bogumiła Witkowska-Łuć
mgr Joanna Nowak


Loga
Ogłoszenie o rekrutacji studentów (III nabór) do projektu "Wysokiej Jakości Staże dla Artystów i Pedagogów".
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III _Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju_ Działanie 3.1 _Kompetencje w szkolnictwie wyższym_ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: "WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE DLA ARTYSTÓW I PEDAGOGÓW" o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17, ZAPRASZA STUDENTÓW KIERUNKÓW: FILOLOGIA POLSKA: I stopień III rok, II stopień II rok; HISTORIA: I stopień II rok; I stopień III rok; II stopień II rok; PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; II stopień I rok, II stopień II rok NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 19.06.2018 r. do 22.06 2018 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 349 68 80.
[Informacja o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Umowa trójstronna]

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III _Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju_ Działanie 3.1 _Kompetencje w szkolnictwie wyższym_ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pn.: "WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE DLA ARTYSTÓW I PEDAGOGÓW" o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17, ZAPRASZA Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem na 16 tygodniowe (480 godzin) staże studenckie/absolwenckie studentów kierunków: Filologia polska, Historia, Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Praca socjalna.
[Informacja dotycząca naboru firm/instytucji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy dla Instytucji]
[Umowa trójstronna]