Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Loga
Zapraszamy pracowników Wydziału do osobistego składania zgłoszeń do projektu Nowa Era Kształcenia (nabór będzie prowadzony do momentu skompletowania wszystkich uczestników) w pok. 1 na formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy studentówi II i III r. I stopnia pedagogiki o specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną do składania zgłoszeń do projektu "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" w terminie 01.10.2018 r. - 24.10.2018 r.
[Informacje]
Regulamin - pobierz [kolor] [czarno-biały]
Fomularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor] [czarno-biały]

Dziekan Wydziału zaprasza we środę 24 X 2018 r. o godz. 12:00 do Auli CEART na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11 wszystkich nauczycieli akademickich utożsamiających się z dyscypliną pedagogika na spotkanie z pełnomocnikiem Rektora ds. dyscypliny pedagogika w sprawach wdrażania reformy 2.0, zatrudnienia, pracy naukowej i dydaktycznej na UJK w Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim.


Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów UJK rozpoczyna rekrutację do projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi (poza UE), która potrwa do 24 PAŹDZIERNIKA br. Projekt dotyczy uczelni partnerskich w Albanii, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji oraz na Ukrainie i obejmuje krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym (7 dni pobytu w uczelni + 2 dni podróży), wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni. Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019.
[
Szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów]
[Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie, z podziałem na kierunki, rodzaje i liczbę mobilności oraz wysokość dofinansowania]

Erasmus dla studentów i wykładowców. Erasmus for Incoming Students.


Katalog zajęć do wyboru poza planem studiów.