Jan Kochanowski University   
THE  FACULTY  OF  PEDAGOGY  AND  PSYCHOLOGY
JAN  KOCHANOWSKI  UNIVERSITY
   The Faculty of Pedagogy and Art


[strona archiwalna]
Loga
Zapraszamy pracowników Wydziału do osobistego składania zgłoszeń do projektu Nowa Era Kształcenia (nabór będzie prowadzony do momentu skompletowania wszystkich uczestników) w pok. 1 na formularzu zgłoszeniowym.

Loga

Erasmus dla studentów i wykładowców. Erasmus for Incoming Students.


Katalog zajęć do wyboru poza planem studiów.