Jan Kochanowski University   
THE  FACULTY  OF  PEDAGOGY  AND  ART
JAN  KOCHANOWSKI  UNIVERSITY
   The Faculty of Pedagogy and Art

Loga
Zapraszamy pracowników Wydziału do osobistego składania zgłoszeń do projektu Nowa Era Kształcenia (nabór będzie prowadzony do momentu skompletowania wszystkich uczestników) w pok. 1 na formularzu zgłoszeniowym.

Loga

Erasmus dla studentów i wykładowców. Erasmus for Incoming Students.


Katalog zajęć do wyboru poza planem studiów.