Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/20

pedagogika
praca socjalna
psychologia


Informacja o kierunkach studiów dla użytkowników PJM zainteresowanych studiowaniem na Wydziale