Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIA  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydzia Pedagogiczny i Artystyczny