Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

INSTYTUT EDUKACJI SZKOLNEJ
[strona archiwalna]

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 219
tel. 
41 349 6769, fax 41 349 6782
wyślij e-mail


Informujemy, że obecnie sekretariat Instytutu Edukacji Szkolnej mieści się w pok. 219 bud. B II piętro.

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK 

 Dyrektor Instytutu
 dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 67 68, pok. 202

dr Małgorzata Kwaśniewska 

 Wicedyrektor
 dr Małgorzata Kwaśniewska
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 67 92, pok. 219 A

dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK 

 Wicedyrektor
 dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 67 70, pok. 219 APracownicy administracyjni

mgr Agnieszka Głód
   st.specjalista; kształcenie pedagogiczne, planowanie dydaktyczne - studia stacjonarne
   
wyślij e-mail    
   telefon 41 349 67 93    pok. 219
mgr Aldona Władyszewska
   st.specjalista; studia podyplomowe, planowanie dydaktyczne - studia niestacjonarne
   
wyślij e-mail    
   telefon 41 349 67 69    pok. 219

Loga
Projekt "Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities TESI" [o projekcie...] [#TESI].
Loga
Projekt "Nowa Era Kształcenia" [o projekcie...] [#NEK2017]
Nabór do projektu będzie prowadzony do momentu skompletowania wszystkich uczestników.
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" [o projekcie...] [#PRK2017]

 Ankiety samooceny dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej 
 Materiały dla studentów 
 Praktyki studenckie 
 Konsultacje dla studentów 
 Plany studiów prowadzonych w Instytucie 
 Sylwetki absolwenta dla kierunków i specjalności prowadzonych w Instytucie Pedagogiki i Psychologii oraz w Instytucie Edukacji Szkolnej 
 
 Ogłoszenia dla pracowników, wzory druków 

>

Rada Instytutu
dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK - przewodniczący
dr Karol Bidziński
mgr Agnieszka Głód - sekretarz
dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK
dr Małgorzata Kwaśniewska
prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło
dr Agnieszka Przychodni
dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch
dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK

Rada Naukowa
dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK - przewodniczący
dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK
prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło
dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch
dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK
protokolant Rady Naukowej: mgr Aldona Władyszewska