Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

KONFERENCJE

      Najbliższe:

UJK IOV MZiZ
[#190704]
Polski Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe". Kielce, 4-6 lipca 2019 roku.   [Strona WWW konferencji]
English The International Academic Conference "Lost/Looked for/Tamed Cultural Heritage". Kielce, July 4-6 2019.   [Conference Webpage in English]


      Odbyły się ...