Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

DZIEKANAT - STUDIA I STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE
stacjonarne i niestacjonarne
Pok. nr 1

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
wyślij e-mail
telefon 41 349 6701, 41 349 6702, faks 41 349 6713

Czynny dla studentów:
wtorek, środa 1000-1400, czwartek 1000-1400, piątek 1100-1500
sobota 800-1200 (tylko w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych)

w poniedziałek nieczynny - wewnętrzna praca dziekanatu


 
 mgr Katarzyna Jeżewska
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 6701

 
 mgr Marta Mistrzyk
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 6702

 
 mgr Grażyna Zimoch
 wyślij e-mail
 telefon 41 349 6701


 Druki, formularze, informacje dla studentów 

 Pomoc materialna 

 Studenci niepełnosprawni