Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Loga
Zapraszamy pracowników Wydziału do osobistego składania zgłoszeń do projektu Nowa Era Kształcenia (nabór będzie prowadzony do momentu skompletowania wszystkich uczestników) w pok. 1 na formularzu zgłoszeniowym.

Loga

Obwieszczenie nr 17 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału w kurii nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach na kadencję 2016-2020. Wybory odbędą się w dniu 13 grudnia 2018 r. w budynku przy ul. Krakowskiej 11 w sali A CEART w godz. 11:30-12:00.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Twardowskiej.

Erasmus dla studentów i wykładowców. Erasmus for Incoming Students.


Katalog zajęć do wyboru poza planem studiów.