"Uniwersytet Dzieciom" - I Sympozjum Popularnonaukowe Dzieci "Przyszłość już dziś"

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Centrum Edukacji Artystycznej UJK, 7 czerwca 2013

Organizatorzy:
Studenckie Koło Naukowe "Animus" w Instytucie Edukacji Szkolnej UJK, Ośrodek Nauki i Kultury Studentów UJK, Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"

Patronat:
Kurator Oświaty w Kielcach, TVP w Kielcach, MAC Edukacja


Foto: Kazimierz Kunisz / UJK