Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne - zjazd 10-12 VI  ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.    
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 26.10.2015)
  PDF    Pedagogika I r I st.    (aktualizacja: 16.05.2016)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r I st.    (aktualizacja: 16.05.2016)
  PDF    Pedagogika I r II st.    (aktualizacja: 09.06.2016)
  PDF    Zewip z terapią pedagogiczną 2015/16/17    (aktualizacja: 16.05.2016)
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 26.10.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo–terap. III r I st.    (aktualizacja: 03.03.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terap. II r II st.    (aktualizacja: 01.03.2016)
  PDF    Praca socjalna I r II st.    (aktualizacja: 17.02.2016)
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    
  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 23.09.2015)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 25.02.2016)
  PDF    Ewip z gimnastyką kor.-kompens. II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2016)
  PDF    Ewip z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r I st.   (aktualizacja: 03.03.2016)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2016)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego III r I st.   (aktualizacja: 01.03.2016)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczn? II r I st.   (aktualizacja: 31.03.2016)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczn? III r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 31.03.2016)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r II st.   (aktualizacja: 29.02.2016)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 01.03.2016)
 
  IES - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Ewip z gimnastyka kor.-kompens. II r I st.   (aktualizacja: 11.12.2015)
  PDF    Ewip z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r II st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 23.09.2015)

 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopnia


  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 24.03.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 05.04.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 24.03.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r I st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 24.03.2016)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 03.03.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r I st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r I st.   (aktualizacja: 19.02.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 03.03.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 24.03.2016)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 08.03.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r II st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie IV r III st.   (aktualizacja: 02.03.2016)
 
  IPP - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r I st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 23.02.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r II st.   (aktualizacja: 16.10.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie IV r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 07.03.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 07.03.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 07.03.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 07.03.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 07.03.2016)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopniaUwaga studenci!
Bardzo proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem semestru (mogą ulec zmianie)

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 18.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 17.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 18.02.2016)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 18.02.2016)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 18.02.2016)


Main WebpagePrevious Webpage

na tej stronie 
licznik strony
aktualizowano: 
03.11.2015
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
na stronie wydziałowej 
licznik
 wtorek, 28 czerwiec 2016 r. IP: 23.20.252.75;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.007 s ]