Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne - zjazd 7-9 X  ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.  
Terminy pierwszych zajęć

 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Lista słuchaczy IIr IIst. EWiP z tp.
  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    SP ZEWiP z ter. ped. (13) 2015/2016/2017   (aktualizacja: 29.09.2016)
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    SP ZEWiP z ter. ped. (13) 2015/2016/2017   (aktualizacja: 29.09.2016)
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    
Terminy pierwszych zajęć
Terminy zajęć na studiach III stopnia


  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 28.09.2016)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


Podział na grupy:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II rok II stopnia
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II r. I st.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, II r. I stopnia


  PDF    Pedagogika I r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Kryminologia stosowana I r. Ist.   (aktualizacja: 27.09.2016)
  PDF    Psychologia I r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Praca socjalna I r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r Ist.   (aktualizacja: 27.09.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. Ist.   (aktualizacja: 27.09.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Pedagogika I r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Praca socjalna I r. IIst.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Profilaktyka kryminolog. z kryminalistyką II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. IIst.   (aktualizacja: 28.09.2016)
 
  IES - harmonogramy...    
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopnia


Podział na grupy: kryminologia, psychologia
Podział na moduły:
Praca socjalna, III rok
Pedagogika III rok, moduł I
Pedagogika III rok, moduł III


  PDF    Pedagogika I r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Kryminologia stosowana I r. Ist.   (aktualizacja: 27.09.2016)
  PDF    Psychologia I r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Praca socjalna I r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r Ist.   (aktualizacja: 27.09.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. Ist.   (aktualizacja: 27.09.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Pedagogika I r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Praca socjalna I r. IIst.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Profilaktyka kryminolog. z kryminalistyką II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. IIst.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. IIst.   (aktualizacja: 28.09.2016)
 
  IPP - harmonogramy...    
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopniaUwaga studenci!
Bardzo proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem semestru (mogą ulec zmianie)

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Wzornictwo IV rok I°   (aktualizacja: 29.09.2016)


Main WebpagePrevious Webpage

na tej stronie 
licznik strony
aktualizowano: 
25.07.2016
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
na stronie wydziałowej 
licznik
 czwartek, 29 wrzesień 2016 r. IP: 54.226.47.198;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.007 s ]