Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne - zjazd 26-28 luty  ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.  
UWAGA! W dniu 19 listopada 2015r. sekretariat Instytutu Edukacji Szkolnej będzie nieczynny w godz. 8:30-14:00 z powodu szkolenia BHP.
Ankieta dla studentów, którzy odbyli praktyki w administracji publicznej.
Zapraszamy studentów, którzy odbyli praktyki w administracji publicznej do wypełnienia ankiety dla NIK, której wyniki zostaną wykorzystane do analizy czynników wpływających na przydatność organizowanych praktyk i staży w kontekście przyszłego zatrudnienia: http://ankiety.nik.gov.pl/praktyki . Ankietę można wypełnić do 13 listopada 2015 roku.

 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Uwaga, zmiana numeru telefonu do planowania zajęć na studiach niestacjonarnych
  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 26.10.2015)
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 26.10.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terap. II r I st.    (aktualizacja: 01.02.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo–terap. III r I st.    (aktualizacja: 01.02.2016)
  PDF    Praca socjalna I r II st.    (aktualizacja: 04.02.2016)
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    
UWAGA! W dniu 19 listopada 2015r. sekretariat Instytutu Edukacji Szkolnej będzie nieczynny w godz. 8:30-14:00 z powodu szkolenia BHP.
Ankieta dla studentów, którzy odbyli praktyki w administracji publicznej.
Zapraszamy studentów, którzy odbyli praktyki w administracji publicznej do wypełnienia ankiety dla NIK, której wyniki zostaną wykorzystane do analizy czynników wpływających na przydatność organizowanych praktyk i staży w kontekście przyszłego zatrudnienia: http://ankiety.nik.gov.pl/praktyki . Ankietę można wypełnić do 13 listopada 2015 roku.

  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 23.09.2015)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


Pozdział na grupy i moduły fakultatywne

  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Ewip z gimnastyką kor.-kompens. II r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Ewip z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r I st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego III r I st.   (aktualizacja: 11.02.2016)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczn? II r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczn? III r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r II st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
 
  IES - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Ewip z gimnastyka kor.-kompens. II r I st.   (aktualizacja: 11.12.2015)
  PDF    Ewip z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r II st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 23.09.2015)

 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopnia


  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 11.02.2016)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r I st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 09.02.2016)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 04.02.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r II st.   (aktualizacja: 03.02.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 11.01.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 20.11.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 20.11.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie IV r III st.   (aktualizacja: 20.11.2015)
 
  IPP - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r I st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r II st.   (aktualizacja: 16.10.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie IV r III st.   (aktualizacja: 12.02.2016)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


UWAGA Studenci I roku I stopnia
19 października br. (poniedziałek) w godz. 10.30-12.00 w budynku biblioteki UJK przy ul. Świętokrzyskiej 21E (spotkanie w holu; zajęcia w sali 1.35) odbędzie się szkolenie biblioteczne. Obecność obowiązkowa (warunek zaliczenia przedmiotu)

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 17.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 17.11.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 02.12.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 15.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 17.10.2015)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopniaUwaga studenci!
Informacja dla pierwszych lat studiów stacjonarnych kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I i II stopnia oraz Wzornictwo. W związku z uroczystą Inauguracją roku akademickiego, dzień 1 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędzie się tylko spotkanie organizacyjne o godzinie 12.00 z dyrekcją ISP ul. Podklasztorna 117 sala 14.
Bardzo proszę o ponowne sprawdzanie planów przed rozpoczęciem zajęć - mogą ulec zmianie.

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 12.02.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 10.02.2016)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 11.02.2016)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 10.02.2016)


Main WebpagePrevious Webpage

na tej stronie 
licznik strony
aktualizowano: 
03.11.2015
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
na stronie wydziałowej 
licznik
 sobota, 13 luty 2016 r. IP: 50.17.121.37;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.007 s ]