Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne - zjazd 12-14 czerwca  ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.  
11.06.2015 - DZIEŃ REKTORSKI

 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


  PDF    Terminy pierwszych zjazdów   (aktualizacja: 04.02.2015)
  PDF    Pedagogika I rok I st.    (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II rok II st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II rok II st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    SEMINARIA II r II st. PEDAGOGIKA   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Studia Podyplomowe ZEWIP Marzec 2014/2015   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    ZEWIP z terapią pedagogiczną 2014/2016 st. podypl.   (aktualizacja: 03.06.2015)
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


  PDF    Terminy pierwszych zjazdów   (aktualizacja: 04.02.2015)
  PDF    Pedagogika I rok I st.    (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III rok I st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II rok II st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II rok II st.   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    SEMINARIA II r II st. PEDAGOGIKA   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    Studia Podyplomowe ZEWIP Marzec 2014/2015   (aktualizacja: 03.06.2015)
  PDF    ZEWIP z terapią pedagogiczną 2014/2016 st. podypl.   (aktualizacja: 03.06.2015)
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    

[#150415]
Program obchodów Dni Jakości Kształcenia w UJK na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Ogłoszenie ws. wyboru specjalności dla studentów I roku pedagogiki oraz pracy socjalnej.

  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 11.02.2015)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopniaModuł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5

  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, II rok I°   (aktualizacja: 13.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, III rok I°   (aktualizacja: 24.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, II rok II°   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II rok I°   (aktualizacja: 13.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, III rok I°   (aktualizacja: 24.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II rok II°    (aktualizacja: 03.03.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, II rok I°   (aktualizacja: 13.02.2015)
 
  IES - harmonogramy...    
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopniaModuł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5 Moduł I Moduł II

  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r I st.   (aktualizacja: 08.04.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 13.03.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo – terapeutyczna III r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 08.04.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Praca socjalna II r I st.   (aktualizacja: 18.03.2015)
  PDF    Praca socjalna III r I st.   (aktualizacja: 13.03.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 09.04.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 13.03.2015)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 08.04.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 27.02.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r II st.   (aktualizacja: 10.03.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 23.03.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 16.04.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 16.04.2015)
 
  IPP - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo – terapeutyczna III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Praca socjalna II r I st.   (aktualizacja: 19.02.2015)
  PDF    Praca socjalna III r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 19.02.2015)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 01.12.2014)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 01.12.2014)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 01.12.2014)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 09.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 24.02.2015)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopniaUwaga studenci!
Bardzo proszę o sprawdzenie planów przed rozpoczęciem semestru letniego (mogą ulec zmianie)

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 10.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 12.02.2015)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 19.02.2015)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Wzornictwo IV rok I°   (aktualizacja: 25.09.2014)


Main WebpagePrevious Webpage

na tej stronie 
licznik strony
aktualizowano: 
01.12.2014
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
na stronie wydziałowej 
licznik
 niedziela, 5 lipiec 2015 r. IP: 54.198.87.238;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.007 s ]