Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbęd± się zajęcia oraz ewentualne poprawki będ± naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatno¶ci za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne   ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane s± na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.    
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    
  PDF    Wykaz tygodni w bież±cym semestrze.   (aktualizacja: 11.02.2015)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, II rok I°   (aktualizacja: 13.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, III rok I°   (aktualizacja: 24.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, II rok II°   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi± pedagogiczn±, II rok I°   (aktualizacja: 13.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi± pedagogiczn±, III rok I°   (aktualizacja: 24.02.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapi± pedagogiczn±, II rok II°    (aktualizacja: 03.03.2015)
  PDF    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyk± korekcyjno-kompensacyjn±, II rok I°   (aktualizacja: 13.02.2015)
 
  IES - harmonogramy...    
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopnia


  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r I st.   (aktualizacja: 08.04.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 13.03.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo – terapeutyczna III r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 08.04.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Praca socjalna II r I st.   (aktualizacja: 18.03.2015)
  PDF    Praca socjalna III r I st.   (aktualizacja: 13.03.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 09.04.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 13.03.2015)
  PDF    Pedagogika ¶rodowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 08.04.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 27.02.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r II st.   (aktualizacja: 10.03.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 23.03.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 16.04.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 16.04.2015)
 
  IPP - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo – terapeutyczna III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Praca socjalna II r I st.   (aktualizacja: 19.02.2015)
  PDF    Praca socjalna III r I st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 26.02.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 19.02.2015)
  PDF    Pedagogika ¶rodowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r II st.   (aktualizacja: 18.02.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 01.12.2014)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 01.12.2014)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 01.12.2014)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 04.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 09.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 24.02.2015)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 15.04.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 10.03.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 12.02.2015)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 19.02.2015)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 11.02.2015)
  PDF    Wzornictwo IV rok I°   (aktualizacja: 25.09.2014)


Main WebpagePrevious Webpage

na tej stronie 
licznik strony
aktualizowano: 
01.12.2014
przejdĽ na stronę: 
Wydziału  poprzedni±   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
na stronie wydziałowej 
licznik
 czwartek, 27 sierpień 2015 r. IP: 54.196.247.143;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.006 s ]