Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbęd± się zajęcia oraz ewentualne poprawki będ± naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatno¶ci za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne - zjazd 28-30 X  ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane s± na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.  
Terminy pierwszych zajęć

 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Lista słuchaczy IIr IIst. EWiP z tp.
Lista słuchaczy Ir IIst. pedagogika grupy ćwiczeniowe.
Lista słuchaczy Ir Ist. pedagogika grupy ćwiczeniowe.
Lista słuchaczy Ir Ist. pedagogika grupy lab.


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 30.01.2017)
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Lista kryminologia stosowana I r. I stopnia studia niestacjonarne
  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 30.01.2017)
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    
Terminy pierwszych zajęć
Terminy zajęć na studiach III stopnia


  PDF    Wykaz tygodni w bież±cym semestrze.   (aktualizacja: 28.09.2016)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


Podział na grupy:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II rok II stopnia
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II r. I st.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, II r. I stopnia
Pedagogika I r. I stopnia
Pedagogika I r. II stopnia

Terminy zajęć z przedmiotu przysposobienie biblioteczne I rok I stopnia, Pedagogika, studia stacjonarne


 
  IES - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z terapi± pedagogiczn± II r. Ist.   (aktualizacja: 03.10.2013)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyk± korekcyjno-kompensacyjn± II r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z terapi± pedagogiczn± III r. Ist.   (aktualizacja: 03.10.2013)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyk± korekcyjno-kompensacyjn± III r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    Pedagogika I r. IIst.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z terapi± pedagogiczn± II r. IIst.   (aktualizacja: 12.10.2016)

 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopnia


Podział na grupy: kryminologia, psychologia
Podział na moduły:
Praca socjalna, III rok
Pedagogika III rok, moduł I
Pedagogika III rok, moduł III


 
  IPP - harmonogramy...    
  PDF    Kryminologia stosowana I r. Ist.   (aktualizacja: 24.02.2017)
  PDF    Psychologia I r. Ist.   (aktualizacja: 24.02.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. Ist.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. Ist.   (aktualizacja: 24.02.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. Ist.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. Ist.   (aktualizacja: 24.02.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodzin± II r. Ist.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r Ist.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. Ist.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. Ist.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodzin± III r. Ist.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. IIst.   (aktualizacja: 24.02.2017)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. IIst.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. IIst.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r IIst.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Profilaktyka kryminolog. z kryminalistyk± II r. IIst.   (aktualizacja: 24.02.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. IIst.   (aktualizacja: 21.02.2017)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r. IIIst.   (aktualizacja: 20.12.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r. IIIst.   (aktualizacja: 20.12.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r. III st.   (aktualizacja: 20.12.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie IV r. III st.   (aktualizacja: 20.12.2016)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 01.03.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 01.03.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 01.03.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 18.03.2013)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 26.11.2012)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 01.03.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 26.11.2012)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalno¶ć: nauczanie muzyki z wiedz± o kulturze, II rok II°   (aktualizacja: 26.11.2012)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalno¶ć: prowadzenie zespołów muzycznych, II rok II°   (aktualizacja: 10.10.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 01.03.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej   (aktualizacja: 28.02.2014)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopnia


Podział na grupy Ir. Ist.: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wzornictwo.

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 16.02.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 16.02.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 16.02.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 10.02.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 10.02.2017)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 15.02.2017)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 10.02.2017)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 10.02.2017)
  PDF    Wzornictwo IV rok I°   (aktualizacja: 30.09.2016)


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
26.10.2016
przejdĽ na stronę: 
Wydziału  poprzedni±   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 ¶roda, 16 sierpień 2017 r. IP: 54.80.226.185;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.009 s ]