Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne - zjazd 25-27 XI  ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.  
Uwaga! Plany studiów niestacjonarnych na kolejne zjazdy począwszy od grudnia 2016r. dostępne będą tylko na Wirtualnej Uczelni oraz w gablotach w budynku WPiA przy ul. Krakowskiej 11

 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Lista słuchaczy IIr IIst. EWiP z tp.
Lista słuchaczy Ir IIst. pedagogika grupy ćwiczeniowe.
Lista słuchaczy Ir Ist. pedagogika grupy ćwiczeniowe.
Lista słuchaczy Ir Ist. pedagogika grupy lab.


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 17.10.2016)
  PDF    Pedagogika I r. Ist.   (aktualizacja: 04.11.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. Ist.   (aktualizacja: 04.11.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 04.11.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r Ist.   (aktualizacja: 04.11.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r IIst.   (aktualizacja: 23.11.2016)
  PDF    SP ZEWiP z ter. ped. (13) 2015/2016/2017   (aktualizacja: 23.11.2016)
  PDF    SP ZEWiP z ter. ped. (15) 2016/2017/2018   (aktualizacja: 22.11.2016)
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Lista kryminologia stosowana I r. I stopnia studia niestacjonarne
  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 17.10.2016)
  PDF    Psychologia I r. Ist.   (aktualizacja: 02.11.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. Ist.   (aktualizacja: 02.11.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r Ist.   (aktualizacja: 02.11.2016)
  PDF    Profilaktyka kryminolog. z kryminalistyką II r IIst.   (aktualizacja: 02.11.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r IIst.   (aktualizacja: 02.11.2016)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r IIst.   (aktualizacja: 02.11.2016)
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    
Terminy pierwszych zajęć
Terminy zajęć na studiach III stopnia


  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 28.09.2016)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


Podział na grupy:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II rok II stopnia
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, II r. I st.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, II r. I stopnia
Pedagogika I r. I stopnia
Pedagogika I r. II stopnia

Terminy zajęć z przedmiotu przysposobienie biblioteczne I rok I stopnia, Pedagogika, studia stacjonarne


  PDF    Pedagogika I r. Ist.   (aktualizacja: 04.10.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. Ist.   (aktualizacja: 05.10.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 04.10.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II r. Ist.   (aktualizacja: 04.10.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r. Ist.   (aktualizacja: 03.10.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. Ist.   (aktualizacja: 03.10.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r. Ist.   (aktualizacja: 28.09.2016)
  PDF    Pedagogika I r. IIst.   (aktualizacja: 04.10.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. IIst.   (aktualizacja: 05.10.2016)
 
  IES - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r. Ist.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    Pedagogika I r. IIst.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. IIst.   (aktualizacja: 12.10.2016)

 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopnia


Podział na grupy: kryminologia, psychologia
Podział na moduły:
Praca socjalna, III rok
Pedagogika III rok, moduł I
Pedagogika III rok, moduł III


  PDF    Kryminologia stosowana I r. Ist.   (aktualizacja: 11.10.2016)
  PDF    Psychologia I r. Ist.   (aktualizacja: 02.11.2016)
  PDF    Praca socjalna I r. Ist.   (aktualizacja: 11.10.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. Ist.   (aktualizacja: 02.11.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. Ist.   (aktualizacja: 06.10.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. Ist.   (aktualizacja: 11.10.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r Ist.   (aktualizacja: 27.09.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. Ist.   (aktualizacja: 11.10.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. Ist.   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. Ist.   (aktualizacja: 18.10.2016)
  PDF    Praca socjalna I r. IIst.   (aktualizacja: 19.10.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. IIst.   (aktualizacja: 17.10.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. IIst.   (aktualizacja: 05.10.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r IIst.   (aktualizacja: 19.10.2016)
  PDF    Profilaktyka kryminolog. z kryminalistyką II r. IIst.   (aktualizacja: 21.11.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. IIst.   (aktualizacja: 17.10.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r. IIIst.   (aktualizacja: 07.11.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r. IIIst.   (aktualizacja: 12.10.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r. III st.   (aktualizacja: 10.10.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie IV r. III st.   (aktualizacja: 10.10.2016)
 
  IPP - harmonogramy...    
  PDF    Kryminologia stosowana I r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Psychologia I r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. Ist.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Praca socjalna I r. IIst.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r. IIst.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna II r. IIst.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r IIst.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Profilaktyka kryminolog. z kryminalistyką II r. IIst.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. IIst.   (aktualizacja: 07.10.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r. IIIst.   (aktualizacja: 21.11.2016)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r. IIIst.   (aktualizacja: 12.10.2016)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 24.10.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 24.10.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 24.10.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 24.10.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych, II rok II°   (aktualizacja: 10.10.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 24.10.2016)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopnia


Podział na grupy Ir. Ist.: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wzornictwo.

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 18.11.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 22.11.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 03.10.2016)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 11.10.2016)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 23.11.2016)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 29.09.2016)
  PDF    Wzornictwo IV rok I°   (aktualizacja: 30.09.2016)


Main WebpagePrevious Webpage

na tej stronie 
licznik strony
aktualizowano: 
26.10.2016
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
na stronie wydziałowej 
licznik
 niedziela, 4 grudzień 2016 r. IP: 54.159.231.135;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.007 s ]