Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 

Plany studiów stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla Instytutu...   
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 
 Sztuk Pięknych 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
Konsultacje pracowników Instytutu...
 Edukacji Szkolnej 
 Pedagogiki i Psychologii 
 Edukacji Muzycznej 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne - zjazd 9-11 października  ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.    
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Uwaga, zmiana numeru telefonu do planowania zajęć na studiach niestacjonarnych
  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 16.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r I st.    (aktualizacja: 06.10.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.    (aktualizacja: 06.10.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r II    (aktualizacja: 05.10.2015)
  PDF    Zewip z terapią pedagogiczną 2014/15/16    (aktualizacja: 06.10.2015)
 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


Uwaga, zmiana numeru telefonu do planowania zajęć na studiach niestacjonarnych
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
Pedagogika, I stopnia, spotkanie w dniu 2 października, godzina 15.30, Aula
Pedagogika, II stopnia, spotkanie w dniu 9 października, godzina 15.30, Aula


  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 16.09.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terap. II r I st.    (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terap. II r II st.    (aktualizacja: 05.10.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.    (aktualizacja: 02.10.2015)
 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia niestacjonarne I, II stopnia


 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia niestacjonarne I, II stopnia

::  Studia stacjonarne  ::    
  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 23.09.2015)
 
 Instytut Edukacji Szkolnej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


Pozdział na grupy i moduły fakultatywne

  PDF    Pedagogika I r I st.   (aktualizacja: 05.10.2015)
  PDF    Ewip z gimnastyką kor.-kompens. II r I st.   (aktualizacja: 05.10.2015)
  PDF    Ewip z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r I st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r I st.   (aktualizacja: 01.10.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego III r I st.   (aktualizacja: 08.10.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczn? II r I st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczn? III r I st.   (aktualizacja: 25.09.2015)
  PDF    Pedagogika I r II st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r II st.   (aktualizacja: 07.10.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
 
  IES - harmonogramy...    
  PDF    Ewip z gimnastyka kor.-kompens. II r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną III r I st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z nauczaniem języka angielskiego II r II st.   (aktualizacja: 23.09.2015)
  PDF    Ewip z terapią pedagogiczną II r II st.   (aktualizacja: 23.09.2015)

 
 Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Studia stacjonarne I, II, III stopnia


  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 02.10.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r I st.   (aktualizacja: 01.10.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r I st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 05.10.2015)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 05.10.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r I st.   (aktualizacja: 07.10.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r I st.   (aktualizacja: 08.10.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r II st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie I r III st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r III st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r III st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie IV r III st.   (aktualizacja: 09.10.2015)
 
  IPP - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza III r I st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r I st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r I st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r I st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne III r I st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Praca socjalna I r I st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r I st.   (aktualizacja: 29.09.2015)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r I st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza II r II st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r II st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Pedagogika środowiskowa i socjalna II r II st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Doradztwo zawodowe i personalne II r II st.   (aktualizacja: 30.09.2015)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeut. II r II st.   (aktualizacja: 30.09.2015)

 
 Instytut Edukacji Muzycznej 

Studia stacjonarne I, II stopnia


UWAGA Studenci I roku I stopnia
19 października br. (poniedziałek) w godz. 10.30-12.00 w budynku biblioteki UJK przy ul. Świętokrzyskiej 21E (spotkanie w holu; zajęcia w sali 1.35) odbędzie się szkolenie biblioteczne. Obecność obowiązkowa (warunek zaliczenia przedmiotu)

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 09.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 09.10.2015)
 
 Instytut Sztuk Pięknych 

Studia stacjonarne I, II stopniaUwaga studenci!
Informacja dla pierwszych lat studiów stacjonarnych kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I i II stopnia oraz Wzornictwo. W związku z uroczystą Inauguracją roku akademickiego, dzień 1 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędzie się tylko spotkanie organizacyjne o godzinie 12.00 z dyrekcją ISP ul. Podklasztorna 117 sala 14.
Bardzo proszę o ponowne sprawdzanie planów przed rozpoczęciem zajęć - mogą ulec zmianie.

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok   (aktualizacja: 02.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok   (aktualizacja: 25.09.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, III rok   (aktualizacja: 02.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I rok II°   (aktualizacja: 05.10.2015)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II rok II°   (aktualizacja: 25.09.2015)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 24.09.2015)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 24.09.2015)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 24.09.2015)
  PDF    Wzornictwo IV rok I°   (aktualizacja: 25.09.2015)


Main WebpagePrevious Webpage

na tej stronie 
licznik strony
aktualizowano: 
23.09.2015
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
na stronie wydziałowej 
licznik
 sobota, 10 październik 2015 r. IP: 54.167.79.226;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.007 s ]