Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Ogłoszenia i komunikaty. Archiwum
  Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Szybki dostęp: #start #rrmmdd #student #latest #archiwum

[#141201] Zaproszenia Dziekana na spotkania z przedstawicielami PKA dla.
  • przedstawicieli wydziałowej komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia
  • przedstawicieli zespołu programowego ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi (kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia)
  • przedstawicieli pracodawców (interesariuszy zewnętrznych)
  • kierowników studiów doktoranckich i podyplomowych
  • przedstawicieli administracji
  • studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
  • samorządu studiów doktoranckich
  • nauczycieli akademickich
  • studentów studiów doktoranckich i podyplomowych
  • absolwentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
Harmonogram wizytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej
na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym

[#141126] Rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w dniach 26-27 listopada 2014 r. w godz. 11:00-18:00 przy ul. Krakowskiej 11, I piętro w ramach projektu DWA WYMAZY & DO BAZY. Fundacja DKMS Polska, informacje

[#141028] Akademia Polskiego Filmu Kielce III edycja - czterosemestralny kurs dla studentów (3 pkt ECTS): pokazy, wykłady. Zapisy chętnych od 20 do 28 X br. Rozpoczęcie i film niemy z muzyką na żywo 28 października 2014 r. o godz. 17:00 - kino Fenomen w WDK.

[#141022] Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2014/15
22 października w auli CEART przy ul. Krakowskiej 11
Kierunki artystyczne - rozpoczęcie o godz. 10:00. Kierunki pedagogiczne i praca socjalna - rozpoczęcie o godz. 12:00. Zapraszamy!

[#141018] UDJK - inauguracja roku akademickiego 2014/15
Uniwersytet Dziecięcy UJK zaprasza na uroczystą inaugurację 18 października 2014 r. o godz. 10:00 w Auli CEART przy ul. Krakowskiej 11.

[#140915] Rozpoczęła się rezerwacja on-line terminu wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne.

[#140801] Informujemy, że wszystkie budynki Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (przy ul Krakowskiej, Mickiewicza oraz Podklasztornej) w okresie od 1 do 31 sierpnia 2014 r. będą zamknięte.  Ogłoszenie.  

[#140623] Zakład Pedagogiki Społecznej zaprasza wszyskich zainteresowanych w dniu 23 czerwca 2014 roku na II ogólnopolską konferencję naukową z okazji 95-lecia TPD.  Zaproszenie  Plakat 

[#140612] W dniu 12.06.2014 o godz. 1000w Auli CEART prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz wygłosi wykład "Filozofia życia wsparta na wartościach konsekutywnych czy działaniach postantropologicznych". Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! Zaproszenie 

[#140731] Zakończyła się realizacja projektu "Komas wiedzy".

[#140508] Promotorzy prac dyplomowych, absolwenci i studenci ostatnich lat studiów! Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na najciekawszą pracę magisterską wykorzystującą istniejące dane z badań do analizy problemów polityki i praktyki edukacyjnej.

[#140507] Zapraszamy studentów kierunku praca socjalna, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych na pokaz filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez II Program TVP. Będzie to przykład zastosowania ciekawego narzędzia w analizowaniu środowisk i zagadnień problemowych. Liczymy na zainteresowanie i dyskusję.

[#140324] Wybory uzupełniające do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. Ogłoszenia i uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej.

[#140318] Studenci! Termin ankietowania przedłużony do 31 marca 2014 roku. Zachęcamy serdecznie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w prowadzonych w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia. Informacja od Dziekana WPiA.

[#140317] Zaproszenie na bezpłatne warszaty dla studentów Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (II i III rok I stopnia oraz II stopień) oraz wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i placówek penitencjarnych. Rejestracja akiesz@op.pl

[#140206] Dostępna jest wersja elektroniczna najnowszego numeru Studiów Pedagogicznych.

[#140205] Prof. dr hab. Bożena Matyjas, prodziekan wydziału ds. naukowych i kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Serdecznie gratulujemy! (Fot. Wojciech Olkusnik, Kancelaria Prezydenta)

[#140127] Rektor UJK zaprasza w dniu 29 stycznia 2014 na uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom UJK oraz 44 Koncert Akademicki w Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Krakowskiej 11.

[#140123] Uwaga studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! Szczegółowy wykaz przedmiotów do wyboru (w ramach 30 pkt ECTS) w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014:   Instytut Edukacji Szkolnej,   Instytut Pedagogiki i Psychologii,   Instytut Sztuk Pięknych,   Instytut Edukacji Muzycznej.   Ostateczny termin złożenia wniosku do właściwego instytutu - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru.

[2014.01.09] Ważne informacje dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, związane z przeprowadzeniem zgodnie z Zarz. Rektora UJK Nr 72/2013 elektronicznego ankietowania. Informacja od Dziekana WPiA oraz z Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

[#131231] Zakończyła się realizacja projektu "Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość".

[#131218] RADOSNA NOWINA PRZEDŚWIĄTECZNA! Czasopismo wydziałowe STUDIA PEDAGOGICZNE. PROBLEMY SPOŁECZNE EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE otrzymało 5 punktów po ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja 2166 na liście B MNiSW czasopism punktowanych). Korzystając z okazji, Zespół Redakcyjny przesyła z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia wielu pięknych chwil w gronie najbliższych, wytchnienia od codziennych problemów w atmosferze radości oraz zdrowia, wzajemnej życzliwości i spełnienia wszelkich planów w zbliżającym się Nowym Roku 2014.

[#131205] Studenckie Koło Naukowe Doradców Zawodowych "SYNERGIA" i SKN "GRYPS" przygotowują przy wsparciu Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej ONiKS coroczną akcję charytatywną" ŚWIĘTA Z UNIWERSYTETEM".

Prof. dr hab. Bożena Matyjas, prodziekan wydziału ds. naukowych i kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. Gratulujemy!

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej))

[#130624] Wybory kandydatów na członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego   (więcej)

Uruchomiona została Wirtualna Uczelnia, dostępna dla studentów i nauczycieli akademickich pod adresem: https://wu.ujk.edu.pl/WU/.   (więcej)

Projekt badawczy "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów".

[#130420] Fundacja DKMS Polska wspólnie z Jolantą Osuch organizuje "Dzień Dawcy Szpiku w Kielcach" dnia 20 kwietnia 2013 r. na terenie Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK. W godz. 1000-1600 będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.   (więcej) 

[#130129] Dr Marzena Pękowska i dr Ewa Kula znalazły się wśród zwycięzców tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Gratulujemy!

Stypendia dla doktorantów! W ramach projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania stypendiów dla doktorantów.

[#130103] Uwaga studenci!  Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku w UJK zostały wprowadzone ZMIENIONE indywidualne numery rachunków bankowych studentów dla wszystkich wpłat dokonywanych na konto Uczelni. W najbliższym czasie informacja o zmienionych indywidualnych numerach rachunków bankowych znajdzie się na Wirtualnej Uczelni w zakładce 'Twoje dane finansowe' oraz w aplikacji Dziekanat.XP. Po 1 stycznia 2013 roku wszystkie należności dla Uczelni należy wpłacać wyłącznie na swój NOWY indywidualny rachunek bankowy.

Projekt "Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia".


 
[30.10.2012] Wirtualna Uczelnia

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została Wirtualna Uczelnia, dostępna dla studentów i nauczycieli akademickich ze strony głównej UJK pod adresem: https://wu.ujk.edu.pl/WU/. Pełen zakres funkcjonalności udostępniany będzie sukcesywnie do końca roku 2012. Poprzez Wirtualną Uczelnię będzie można sprawdzić plan zajęć, skład grupy studenckiej, wpisać oceny, wypełnić sylabus i na bieżąco uzupełniać swoje dane dotyczące dorobku naukowego. Możliwa będzie również komunikacja ze studentami z wybranych grup studenckich. Dodatkowe informacje tutaj.
Studencie, na Wirtualnej Uczelni w zakładce 'Twoje dane finansowe' został uruchomiony odnośnik 'Twoje konto bankowe'. Studenci, którzy po raz pierwszy będą starać się o przyznanie stypendium, muszą uzupełnić dane rachunku bankowego (bank, numer), na który ma być przelewane z UJK stypendium, oraz złożyć we właściwym dziekanacie oświadczenie o numerze konta bankowego. Dopiero na podstawie złożonego podpisanego oświadczenia możliwe będzie skierowanie przyznanego stypendium do przelewu. Wirtualna Uczelnia znajduje się tutaj. Dodatkowe informacje tutaj.
 
[02.10.2012] W budynku przy ul. Krakowskiej można korzystać z kiosków internetowych

W budynku przy ul. Krakowskiej można korzystać z kiosków internetowych w następujących lokalizacjach: parter - w korytarzu do czytelni, parter - w korytarzu do bufetu, I piętro - przy windzie (obok pok. 132a).
 
[03.08.2012] Studencie, kompletuj dokumenty

Studencie, kompletuj dokumenty! Przyjdź i złóż wniosek o stypendium... ... w dniach od 10 do 30 września od poniedziałku do piątku, w godz.1000-1400. Tylko w ten sposób możesz uniknąć długich kolejek. Więcej informacji tutaj.
 
[02.07.2012] Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)

Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)
Jedyne w regionie studia doktoranckie w tych dyscyplinach!Masz zacięcie naukowe? Przyjdź do nas, zapraszamy! Kontakt tel. 41 349 67 25, 66 51.
Dyscypliny: pedagogika, sztuki piękne.
 
[24.06.2012] Studia podyplomowe - zapraszamy

 Studia podyplomowe - zapraszamy: 

Instytut Edukacji Szkolnej; Instytut Pedagogiki i Psychologii; Instytut Edukacji Muzycznej; Instytut Sztuk Pięknych


 
[02.06.2012] Rekrutacja na studia I i II stopnia

Rekrutacja na studia I i II stopnia
Pedagogika (I,II stopień), Praca socjalna (I), Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I,II), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I,II), Wzornictwo (I)
Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne!
 
[02.03.2012] Wybory na kadencję 2012-2016 na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach

Wybory do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. Ogłoszenia i uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej.
 
[13.02.2012] Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Uchwała Senatu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w UJK.

 
[01.12.2011] Aktualne oferty zatrudnienia

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkursy na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych.

 
[25.11.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki). Termin składania dokumentów upływa dnia 23 maja 2012 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[25.11.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie pedagogiki). Termin składania dokumentów upływa dnia 6 grudnia 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[21.11.2011] Zaproszenie na otwarte seminaria

Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych na zebrania naukowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

 
[17.11.2011] Zaproszenie na konferencję

Rektor UJK i Prezydent Miasta zapraszają na konferencję naukową inaugurująca V społeczną kampanię przeciw przemocy w rodzinie "Biała Wstążka" - "Przemoc a psychospołeczne aspekty zdrowia rodziny" 25 listopada 2011 r.

 
[30.10.2011] Zakończenie budowy budynku CEART

Zakończono budowę budynku Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

 
[30.09.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie socjologii) w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 lutego 2012 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[30.09.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki) w Instytucie Edukacji Szkolnej. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 lutego 2012 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[27.06.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku asystenta

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie projektowania i konstrukcji ubioru) w Instytucie Sztuk Pięknych. Termin składania dokumentów upływa dnia 16 września 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[27.06.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku asystenta

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie podstaw projektowania i projektowania komunikacji wizualnej) w Instytucie Sztuk Pięknych. Termin składania dokumentów upływa dnia 16 września 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[15.06.2011] Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli akademickich

Trwa nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE IFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI UJK Multimedia-IT Friendly Profesor - Nowe metody kształcenia, realizowane w ramach projektu Progres Gospodarka - Edukacja - Sukces. Szczegóły w ofercie.

 
[30.05.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pracy socjalnej) w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Termin składania dokumentów upływa dnia 14 czerwca 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[29.04.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (w zakresie sztuk plastycznych) w Instytucie Sztuk Pięknych. Termin składania dokumentów upływa dnia 10 czerwca 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
29.03.2011] Spotkanie z Autorem

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji organizuje w dniu 31 marca 2011 r. w godzinach od 9.30 do 13.00 dla studentów Resocjalizacji, Pracy Socjalnej oraz wszystkich zainteresowanych spotkanie z problematyki penitencjarnej ze Sławomirem Sikorą, autorem książek: Mój dług, Osadzony i współzałożycielem Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Poznaniu.
Spotkanie odbędzie się na terenie uczelni przy ulicy Krakowskiej 11. Na miejscu można będzie nabyć ksiązki z podpisem autora.
Zapraszamy wszystkich chętnych, Anna Kieszkowska.

 
[09.03.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie socjologii) w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 września 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[09.03.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki) w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 września 2011 roku. Konkurs rozstrzygnięty.

 
[09.03.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki) w Instytucie Edukacji Szkolnej. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 września 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[09.03.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki) w Instytucie Edukacji Szkolnej. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 września 2011 roku. Konkurs rozstrzygnięty.

 
[21.01.2011] Nominacja profesorska

Nominację profesorską otrzymała Małgorzata Bielecka z Instytutu Sztuk Pięknych.

 
[14.11.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki) w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 lutego 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[14.11.2011] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie socjologii) w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Termin składania dokumentów upływa dnia 15 lutego 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[25.11.2010] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki) w Instytucie Edukacji Szkolnej. Termin składania dokumentów upływa dnia 30 stycznia 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[25.11.2010] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki) w Instytucie Edukacji Szkolnej. Termin składania dokumentów upływa dnia 30 stycznia 2011 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[09.9.2010] Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

UWAGA NAUCZYCIELE !
Instytut Edukacji Szkolnej proponuje bezpłatne szkolenia "Projektowanie pracy dydaktycznej uwzględniającej indywidualizację procesu nauczania dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce".

 
[21.05.2010] Zmiana wysokości opłat za studia

UWAGA STUDENCI NIESTACJONARNI !
W związku ze wzrostem stopy inflacji średniorocznej o 3,5% za rok 2009 zostają opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011. Dla studentów, ktorzy podpisali Umowę o warunkach i zasadach odpłatności na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach będą przygotowane aneksy do umów. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 lub pod numerem telefonu 041 349-67-03.

 
[19.04.2010] Transmisja on-line z konferencji

Transmisja on-line z międzynarodowej konferencja naukowa "Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości".

 
[02.02.2010] "Kompetentny nauczyciel"

Uruchomienie serwisu internetowego projektu "Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość".

 
[25.11.2009] Pierwsza publiczna obrona

Pierwsza na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 
[16.11.2009] "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości"

Galeria zdjęć z konferencji "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości".

 
[15.11.2009] Galeria zdjęć

Wydziałowa internetowa galeria zdjęć z konferencji i wydarzeń na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.

 
[05.10.2009] Głosowanie na najlepszy projekt

Głosuj na projekt uczelniany finansowany ze środków Programu na Rozwój Polski Wschodniej. Pomożesz poprawić warunki do studiowania i zwiększyć szanse młodzieży na rynku pracy.

 Głosuj tutaj na projekt uczelniany 
 
23.7.2009] Brak możliwości aktualizacji legitymacji studenckich

Informujemy studentów, że w dniach od 25 lipca 2009 do 18 sierpnia 2009 ze względu na przerwę konserwacyjną systemu SELS nie będzie możliwości przedłużania legitymacji studenckich.
Przepraszamy!

 
20.7.2009] Przerwy w dostępie do serwera WWW

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-25,28-30 lipca, 3-5 sierpnia br. mogą wystąpić przerwy w dostępie do wydziałowego serwera WWW w związku z pracami w węźle lokalnym.
Przepraszamy!

 
17.7.2009] Brak dostępu do Internetu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lipca br. w godz. 14-22 dla dużej części sieci uczelnianej (w tym przy ul. Krakowskiej) brak było dostępu do Internetu oraz do USK z powodu awarii. Skutkowało to niemożnością korzystania z serwisów online, w tym z serwisu rekrutacyjnego. Przyczyna awarii spowodowana była czynnikami niezależnymi od uczelni (uszkodzenie kabla światłowodowego).
Przepraszamy!

 
[09.6.2009] Ankieta - oferta studiów podyplomowych i kursów UJK

Zwracamy się z prośbą o pilne wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety w celu ułatwienia przygotowania odpowiadającej Państwa oczekiwaniom oferty szkoleniowej studiów podyplomowych i kursów finansowanych z funduszy europejskich przeznaczonych dla nauczycieli i pracowników oświaty.

  doc    Formularz ankiety 
 
[08.6.2009] Konkurs "Moje życie - moje sacrum"

Ogłoszenie w sprawie regionalnego konkursu pod patronatem władz Uczelni oraz Radia Kielce i Echa Dnia na wspomnienia, pamiętniki i inne wypowiedzi osobiste młodzieży "Moje życie - moje sacrum".

  pdf    Ogłoszenie o wynikach konkursu 
 
[25.5.2009] Oferta zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej) w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Termin składania dokumentów upływa dnia 10 czerwca 2008 roku. Szczegóły w ofercie.

 
[14.5.2009] 40-lecie Uczelni - wspomnienia

  pdf    Odezwa konkursowa 

  Wielki konkurs na pamiętniki, wspomnienia i inne wypowiedzi osobiste z okazji 40-lecia Uczelni pod hasłem: "Nasze czterdziestolecie. Od WSN do Uniwersytetu".


[14.5.2009] 40-lecie Uczelni - logo

Konkurs na znak graficzny - identyfikację wizualną (logo) z okazji 40-lecia Uczelni.

 
[12.5.2009] Juwenalia 2009

Program studenckiej wiosny kulturalnej 2009 - Kieleckie Juwenalia.

 
08.4.2009] Przerwy w dostępie do serwera WWW

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17 kwietnia br. mogą wystąpić przerwy w dostępie do wydziałowego serwera WWW w związku z pracami w węźle lokalnym.
Przepraszamy!

 
[03.4.2009] Przerwy w dostępie do serwera WWW

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia br. (piątek) wystąpią przerwy w dostępie do wydziałowego serwera WWW w związku z pilnymi pracami w węźle lokalnym.
Przepraszamy!

 
[03.4.2009] Przerwy w dostępie do sieci teleinformatycznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia br. (czwartek) w godz. 16:45 - 17:15 na wydziale wystąpiły przerwy w dostępie do sieci teleinformatycznej (telefony, Internet) z powodu nieautoryzowanego wyłączenia zasilania w budynku.
W związku z tym nastąpiła również awaria wydziałowego serwera WWW trwająca do godz.21:00. Przepraszamy!

 
[08.1.2009] Aktualności z Dziekanatu Spraw Socjalnych

Dziekanat Spraw Socjalnych Studentów rozpoczął umieszczanie swoich ogłoszeń dla studentów również na stronie internetowej, w dziale "pomoc materialna - aktualności z dziekanatu spraw socjalnych".

 
[28.11.2008] Studencka ankieta oceny pracy administracji

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego przygotowała ankietę oceniającą pracę administracji wydziałowej. Zapraszamy studentów do jej wypełniania. Jednocześnie informujemy, że Senat w dniu wczorajszym uchwalił nowy wzorzec ankiety studenckiej oceniającej pracę pracowników naukowo-dydaktycznych, która będzie wykorzystana do oceny prowadzenia zajęć w obecnym roku akademickiem.

 
[29.4.2008] Oferta pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Muzycznej, specjalność: instrumentalistyka.

 
[04.4.2008] Przerwy w dostępie do sieci Internet

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 kwietnia br. (wtorek) mogą wystąpić przerwy w dostępie do sieci Internet w związku z przebudową instalacji światłowodowej w węźle przy ulicy Żeromskiego 5 [Informacja z Uczelniane go Centrum Informatycznego] .
W związku z tym mogą również pojawić się przerwy w dostępie do poczty elektronicznej i wydziałowego serwera WWW. Przepraszamy!

 
[04.3.2008] Milion odsłon na stronie WWW

W dniu dzisiejszym zanotowaliśmy 1 milion 12 tysięcy wizyt na wydziałowej stronie WWW, począwszy od dnia 04.3.2005, tj. w okresie 3 lat.

 
[11.10.2007] Materiały dla studentów

Dostępne on-line materiały na zajęcia z niektórych przedmiotów, przygotowane przez prowadzących.

 
[03.7.2007] Usterki w sieci telefonicznej

Przepraszamy wszystkich korzystających z sieci telefonicznej (również dzwoniących z zewnątrz na Wydział) za utrudnienia polegające na niemożności dodzwonienia się lub zrywaniu trwających rozmów. Zgodnie z informacją z UCI wynika to z przyczyn leżących po stronie operatora.

 
[04.7.2007] Ogłoszenie o zatrudnieniu referenta

Dyrekcja Instytutu Edukacji Szkolnej zatrudni referenta.

 
[28.5.2007] Projekty studenckie

Opublikowano projekt "Portfolio kreatywnego nauczyciela języków obcych w kształceniu zintegrowanym".

 
[27.4.2007] Nowe strony WWW

Opublikowano nowe strony WWW - Instytutu Edukacji Muzycznej i Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

 
[21.3.2007] Konsultacje

Opublikowano terminy konsultacji dla studentów pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału - na początek Instytutu Pedagogiki i Psychologii.

 
[12.3.2007] Usterki w sieci USK

W dniach 5-12.03.2007 występowały krótkie przerwy w łączności telefonicznej i dostępie do Internetu dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. Były one spowodowane awarią w Uczelnianej Sieci Komputerowej - w węźle przy ul. Leśnej uszkodzeniu uległ przełącznik.

 
[12.3.2007] Materiały dla studentów

Opublikowano materiały dla studentów - plan kursu Justyny Mróz "Psychologia rozwoju człowieka i osobowości" dla I roku pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej oraz I roku rewalidacji studiów stacjonarnych.

 
[08.3.2007] Druki dla pracowników

Opublikowano aktualny wykaz telefonów wewnętrznych na wydziale oraz przydatne druki i formularze. Dostęp tylko z sieci uczelnianej.

 
[09.1.2007] BIURO DS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW AŚ

Z dniem 1 stycznia 2007 roku uruchomiono
BIURO DO SPRAW NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ.
Pełnomocnik do spraw niepełnosprawnych studentów,
Pan dr Mirosław Rutkowski,  przyjmuje w każdy piątek w godzinach 10:00 - 11:00 w DS. "FAMA" ul. Śląska 13, tel. 041 349 7366.

 
[7.12.2006] Zarządzenia Dziekana

W wydziałowym serwisie WWW publikowane są zarządzenia Dziekana Wydziału dla studentów i pracowników.

 
[16.06.2006] Nowy serwis WWW

Instytut Sztuk Pięknych uruchomił własny serwis WWW.

 
[24.06.2005] Zmiana numerów telefonów na ul. Krakowskiej i Mickiewicza

Kolejne Instytuty oraz Dziekanat Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu: Pedagogiki i Psychologii, Edukacji Szkolnej i Edukacji Muzycznej zostały włączone w telefoniczną ogólnouczelnianą strefę numeracyjną (prefiks 349-), w związku z czym uległy zmianie numery telefonów. Nowe numery telefonów:
Dziekan - 349 6712, 349 6714, faks: 349 6713
Dziekanat Studiów Dziennych - 349 6701, 349 6702
Dziekanat Studiów Zaocznych - 349 6706, 349 6707
Instytut Pedagogiki i Psychologii - 349 6725, 349 6780, faks: 349 6726, informacja o rekrutacji na studia: 349 6725
Instytut Edukacji Szkolnej - 349 6769, faks: 349 6782, informacja o rekrutacji na studia: 349 6766
Instytut Edukacji Muzycznej - 349 6850, faks: 349 6856, informacja o rekrutacji na studia: 349 6850
Informacja o numerach telefonów Dziekanatu, Instytutu Pedagogiki i Psychologii oraz Edukacji Szkolnej (ul. Krakowska): 349 6716; Instytutu Edukacji Muzycznej (ul. Mickiewicza): 349 6862
Pomiędzy wszystkimi lokalizacjami włączonymi do uczelnianej sieci numeracyjnej - obecnie Żeromskiego, Leśna, Świętokrzyska, IX Wieków, Krakowska, Mickiewicza - rozmawiamy bezpłatnie wybierając czterocyfrową końcówkę numeru.

 
[12.05.2005] Zmiana numerów telefonów w Instytucie Kształcenia Medycznego

IKM został włączony w telefoniczną ogólnouczelnianą strefę numeracyjną (prefiks 349-), w związku z tym uległy zmianie numery telefonów. Nowy numer telefonu do sekretariatu: 349 6901, 349 6902, faks: 349 6903. Pod numerem 349 6956 dyżuruje portier, udzielając informacji o nowych numerach w Instytucie Kształcenia Medycznego. Pomiędzy wszystkimi lokalizacjami włączonymi do uczelnianej sieci numeracyjnej - obecnie Żeromskiego, Leśna, Świętokrzyska, IX Wieków - rozmawiamy bezpłatnie wybierając czterocyfrową końcówkę numeru.

 
[21.12.2004] Konkurs malarski Samsung Art Master z nagrodami

Trwa druga edycja konkursu malarskiego Samsung Art Master "Prawdziwe Kolory". Czekają cenne nagrody ufundowane przez mecenasa konkursu - firmę Samsung Electronics Polska - pierwsza to 20 tysięcy zł. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2005.

 
[15.11.2004] Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Instytut Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza w dniu 13 grudnia 2004 r. na sympozjum "Uczeń we współczesnej szkole".

 
[10.11.2004] Konkurs na stanowisko asystenta

Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Wymagane dokumenty: - zgłoszenie do konkursu w formie podania, - odpis dyplomu, - kwestionariusz osobowy, - inne dokumenty świadczące o przebiegu pracy zawodowej i osiągnięciach. Dokumenty należy składać do dnia 13 grudnia 2004. w Instytucie Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, pok. 121.

 
[22.09.2004] Przerwy w pracy sieci przy ul. Krakowskiej 11

W dniu 21 bm. w godz. 10.15-18.45 w sieci komputerowej budynku "B" przy ul. Krakowskiej wystąpiły dłuższe przerwy w dostępie do Internetu i zasobów lokalnych spowodowane koniecznością przeprowadzenia zapowiedzianych tydzień wcześniej na stronie WWW w dziale "aktualności" prac w węźle lokalnym. Brak było dostępu w ogólnodostępnej pracowni czytelni wydziałowej, natomiast pracownicy czytelni mogli pracować praktycznie bez przerw. Przepraszamy za utrudnienia.


[11.03.2004] Brak dostępu do serwera wydziałowego

W związku z koniecznością rekonfiguracji serwera wydziałowego brak było dostępu do serwisu WWW Wydziału w dniu 10.03.2004 od godziny 14:30. Przepraszamy.


[27.02.2004] Bezpośredni dostęp do USK w IEP

Instytut Edukacji Plastycznej uzyskał bezpośredni dostęp do Uczelnianej Sieci Komputerowej. Użytkownicy z IEP będą mogli korzystać z dobrodziejstw Internetu, w tym również z zamawiania książek w Bibliotece Głównej on-line oraz ze wszystkich abonowanych przez Uczelnię serwisów baz danych i czasopism elektronicznych.


 
[23.02.2004] Zmiana sposobu wysyłania poczty dla użytkujących zewnętrzne konta e-mail

W dniu 18.02.2003 ze względu na zagrożenia wirusami została zablokowana możliwość bezpośredniego wysyłania poczty poprzez zewnętrzne serwery pocztowe z sieci Akademii Świętokrzyskiej. Dotyczy to użytkowników, którzy: (1) wysyłają listy z komputerów znajdujących się w sieci Akademii Świętokrzyskiej, (2) używają do tego celu kont pocztowych nie z serwera uczelnianego (a więc np. Onetu, Wirtualnej Polski, Interii itd.), (3) nie wysyłają listów przy pomocy WWW (a więc korzystają np. z Outlooka). Tacy użytkownicy muszą wysyłać swoje listy za pośrednictwem uczelnianego serwera pocztowego. Aby to było możliwe, muszą zmienić konfigurację swojego konta w kliencie pocztowym i w miejscu dotychczasowej nazwy serwera SMTP służącego do wysyłania listów wpisać nazwę serwera mail.pu.kielce.pl pozostawiając bez zmian nazwę serwera poczty odbieranej POP3. Do czasu dokonania takiej zmiany wysyłanie listów nie będzie możliwe. Przepraszamy.


[19,20.01.2004] Przerwy w pracy sieci przy ul. Krakowskiej 11

W dniu 20.01.2004 w godz. 8:30-9.00 wystąpiła zapowiedziana krótka przerwa w dostępie do Internetu w budynku przy "B" przy ul. Krakowskiej 11 spowodowana pracami w lokalnym węźle sieciowym. Dotyczyło to użytkowników z następujących pokoi: 107, 212, 213, 219, 220, 302, 303, 305, 317. Przepraszamy.


[17,19.01.2004] Przerwy w pracy sieci przy ul. Krakowskiej 11

W dniu 19.01.2004 w godz. 10:00-11.00 wystąpiły zapowiedziane krótkotrwałe przerwy w dostępie do Internetu w budynku przy "B" przy ul. Krakowskiej 11 spowodowane pracami w lokalnym węźle sieciowym. Przepraszamy.


[15.01.2004] Przerwy w pracy sieci przy ul. Krakowskiej 11

W dniu 15.01.2004 w godz. 12.00-14.00 wystąpiły zapowiedziane krótkotrwałe przerwy w dostępie do Internetu w budynku "B" przy ul. Krakowskiej 11 spowodowane pracami w lokalnym węźle. Dotyczyło to użytkowników z następujących pokoi: 107, 212, 213, 219, 220, 302, 303, 305, 317. Przepraszamy.


[05.01.2004] Brak dostępu do wydziałowego serwisu WWW

Z powodu prac elektrycznych na wydziale brak było dostępu do wydziałowego serwisu WWW w dniach 03 i 04.01.2004. Przepraszamy.


[10.12.2003] Bezpośredni dostęp do USK w IKM

Instytut Kształcenia Medycznego uzyskał bezpośredni dostęp do Uczelnianej Sieci Komputerowej (tj. bez pośrednictwa sieci TP SA). W związku z tym znacznie poprawi się dostęp z Instytutu do uczelnianej poczty elektronicznej, wydziałowego serwisu WWW i innych zasobów sieciowych Uczelni. Użytkownicy z IKM będą też mogli korzystać bez przeszkód na miejscu ze wszystkich abonowanych przez Uczelnię serwisów baz danych i czasopism elektronicznych.


[02.12.2003] Trudności w dostępie do Internetu

Z powodu obciążenia routera w Miejskiej Sieci Komputerowej KielMAN występowały przerwy w dostępie do Internetu na całej Uczelni. Prawdopodobnie przyczyną były ataki na sieć. Przepraszamy.


[20.11.2003] Brak dostępu do Internetu

Z powodu awarii w Miejskiej Sieci Komputerowej KielMAN występowały przerwy w dostępie do Internetu na całej Uczelni. Użytkownicy łączący się z zewnątrz sieci nie mieli dostępu do serwera uczelnianego. Przepraszamy.


[13.11.2003] Regionalna Konferencja Naukowo-Metodyczna

Instytut Edukacji Szkolnej zaprasza na konferencję "Edukacja elementarna dzieci 6-letnich - stan aktualny i perspektywy rozwoju" w dniu 24 listopada 2003 r.


[28.10.2003] Zakłócenia w dostępie do serwera uczelnianego

Z powodu prac na serwerze uczelnianym www.pu.kielce.pl w dniu 27.10.2003 wystąpiły zakłócenia w dostępie do serwisów. Przepraszamy.


[14.10.2003] Brak dostępu do Internetu

Z powodu prac w węźle uczelnianym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w dniu 15.10.2003 w godz. 9.00 - 12.00 na całej Uczelni wystąpiły zakłócenia w dostępie do Internetu. Przepraszamy.


[06.10.2003] Szybszy dostęp do Internetu

W węźle przy ul. Krakowskiej ustawiono modem 2 Mbps na łączu miedzianym dwuparowym. Aktualna prędkość transmisji w tej lokalizacji wzrosła z 15 KB/s do 250 KB/s. Poprawił się dostęp do serwera wydziałowego.


[30.09.2003] Brak dostępu do Internetu

Z powodu awarii w węźle Miejskiej Sieci Komputerowej KielMAN na Politechnice Świętokrzyskiej wystąpiły problemy z dostępem do Internetu w obrębie całej Uczelni w dniu 29.09.2003. Przepraszamy.


[01.09.2003] Brak dostępu do Internetu

Z powodu prac remontowych w budynku przy ul. Krakowskiej brak było dostępu do Internetu w tej lokalizacji dniach od 30.08 do 01.09.2003. Za utrudnienia przepraszamy.


[05.08.2003] Zakłócenia w pracy serwera wydziałowego

Przenosiny serwera wydziałowego do innej lokalizacji były przyczyną chwilowych przerw w pracy wydziałowego serwisu WWW w dniu 05.08.2003 w godz.10:00-11:30. Za utrudnienia przepraszamy.


[28.07.2003] Zakłócenia w pracy sieci

Zakłócenia w pracy sieci zasilającej spowodowane silnymi wyładowaniami atmosferycznymi w dniu 28.07.2003 w godz. 15-18 były przyczyną chwilowych przerw w pracy serwera wydziałowego.


[25.07.2003] Brak dostępu do Internetu

W piątek 25 lipca br. w godz. 20:00-24:00 z powodu prac na Politechnice Świętokrzyskiej nie było dostępu do Internetu w całej sieci Uczelnianej (za wyjątkiem IKM) oraz dostępu do serwisów WWW (uczelnianego i na Wydziale Pedagogicznym) spoza Uczelnianej Sieci Komputerowej. Za utrudnienia przepraszamy.


[07.07.2003] Awaria

W poniedziałek 7 bm. w godz. 14-15 z powodu awarii sieci elektrycznej poza budynkiem nie pracowała sieć komputerowa przy ul. Krakowskiej 11.


[04.07.2003] Brak dostępu do Internetu

W dniu 07.07.2003 (poniedziałek) w godz. 11-13 oraz 15-17 z powodu prac w punkcie dystrybucyjnym wystąpiły przerwy w dostępie do Internetu z budynku "B" przy ul. Krakowskiej 11. Przepraszamy.


[8.04.2003] Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Pedagogiki i Psychologii zaprasza na konferencję "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym" w dniach 8-9 kwietnia 2003 r.Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
06.10.2014
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 poniedziałek, 28 maj 2018 r. IP: 54.81.232.54;  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.005 s ]