„Klocki geometryczne”Materiały:
 - karton;
- papier kolorowy;
 - farby plakatowe;
 - klej;
 - nożyczki.
 

 Sposób wykonania:
   Z dużego kawałka grubej tektury wycinamy różnej wielkości figury
geometryczne: koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty. Dla każdej z figur
wycinamy ok. 5-6 warstw, a następnie sklejamy, w celu pogrubienia jej.
Po obu stronach (na wierzchu i na spodzie) przyklejamy  wybrany kolor
papieru kolorowego, natomiast boki malujemy farbą w tym samym kolorze,
co papier.

 Obszary leksykalno-gramatyczne:

- nazwy figur geometrycznych i ich kształty oraz wielkość,

   - rozpoznawanie kolorów poszczególnych klocków ( np. ,, this triangle is
green", ,,that circle is orange
"),

- podobieństwa i różnice  (stopniowanie przymiotników

   - układanie dowolnych  kompozycji z wykorzystaniem kolorowych figur i opisywanie ich (np.” It’s a house. There are 2 windows, the door and the chimney”)

Wykonawca pomocy dydaktycznej:

Magdalena Stachura
EWiP z nauczaniem j. ang. I rok, II o