Uniwersytet Jana Kochanowskiego

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH

Logo Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Change language to english

  WYDZIAŁ

Budynek Wydziału przy ul. Krakowskiej
licznik
Licznik zerowany
 09.10.2012
przy stanie:  3.043.620
Apache
Ostatnia modyfikacja   17.09.2014

  WYDARZENIA

Coaching
Scheersberg 2013
Scheersberg 2013

 

strefa kandydata
Rekrutacja na studia
Rekrutacja na studia I i II stopnia
Pedagogika (I,II stopień), Praca socjalna (I), Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I,II), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I,II), Wzornictwo (I)
Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne!
Nauka na dodatkowym kierunku studiów stacjonarnych od 1 X 2014 nie będzie już wymagała wnoszenia opłat. Zachęcamy do rekrutacji!
Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)
Jedyne w regionie studia doktoranckie w tych dyscyplinach!Masz zacięcie naukowe? Przyjdź do nas, zapraszamy! Kontakt tel. 41 349 67 25, 66 51.
Dyscypliny: pedagogika, sztuki piękne.
Zakres materiału do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia III stopnia w dyscyplinie pedagogika.
Propozycja opiekunów naukowych oraz tematyki badawczej dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie sztuki piękne.

 Studia podyplomowe - zapraszamy: 

Instytut Edukacji Szkolnej.


strefa studenta
Rezerwacja on-line - zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
Wydziałowa procedura antyplagiatowa.
Wykaz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów obcokrajowców z programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2014/2015.

 Dziekanaty - informacje 

 Informacje ECTS z wydziału 

 Materiały oraz informacje dla studentów z instytutów 

 Plany zajęć 


strefa pracownika

 Informacje socjalne 


wybory

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
strefa ogólna
Kat.ADAAD
Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Projekt badawczy "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów".
Projekt "Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia".
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne 

 Ogłoszenia, wydarzenia, komunikaty 

 Galeria wydziałowa 


Studia Pedagogiczne
Kompas.wiedzy

  informacje...


  dla pracowników


  odnośniki


  konferencje


WPiA na YouTube
WPiA na Twitter
WPiA na Facebook