Uniwersytet Jana Kochanowskiego

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH

Logo Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Change language to english

  WYDZIAŁ

Budynek Wydziału przy ul. Krakowskiej
licznik
Licznik zerowany
 09.10.2012
przy stanie:  3.043.620
Apache
Ostatnia modyfikacja   17.04.2014

  WYDARZENIA

Wyjazdowe Warsztaty Treningu Interpersonalnego
IV Panel szkoleniowo-dyskusyjny na temat zawodów przyszłości
TOC

 

strefa kandydata

 Studia podyplomowe - zapraszamy: 

Instytut Edukacji Szkolnej; Instytut Pedagogiki i Psychologii; Instytut Edukacji Muzycznej; Instytut Sztuk Pięknych


strefa studenta
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
Wydziałowa procedura antyplagiatowa.
Wykaz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów obcokrajowców z programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014.
Wykaz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów obcokrajowców z programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2014/2015.

 Dziekanaty - informacje 

 Informacje ECTS z wydziału 

 Materiały oraz informacje dla studentów z instytutów 

 Plany zajęć 


strefa pracownika

 Informacje socjalne 


wybory

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
strefa ogólna
DAAD
Zapraszamy studentów kierunku praca socjalna, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych na pokaz filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez II Program TVP. Będzie to przykład zastosowania ciekawego narzędzia w analizowaniu środowisk i zagadnień problemowych. Liczymy na zainteresowanie i dyskusję.
Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Projekt badawczy "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów".
Projekt "Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia".

 Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne 

 Ogłoszenia, wydarzenia, komunikaty 

 Galeria wydziałowa 


Studia Pedagogiczne
Kompas.wiedzy

  informacje...


  dla pracowników


  odnośniki


  konferencje


WPiA na YouTube
WPiA na Twitter
WPiA na Facebook