Uniwersytet Jana Kochanowskiego

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH

Logo Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Change language to english

  WYDZIAŁ

Budynek Wydziału przy ul. Krakowskiej
licznik
Licznik zerowany
 09.10.2012
przy stanie:  3.043.620
Apache
Ostatnia modyfikacja   29.01.2015

  WYDARZENIA

UDJK
Bal
Konferencja

 

Rektor UJK  zaprasza  w dniu 29 stycznia o godz. 12:00 na uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Krakowskiej 11, podczas którego wręczone zostaną Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody i dyplomy, a całość uświetni 47 Koncert Akademicki .

strefa kandydata

 Studia podyplomowe - zapraszamy: 

Instytut Edukacji Szkolnej.


strefa studenta
Rezerwacja on-line - zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
Wydziałowa procedura antyplagiatowa.
Propozycja opiekunów naukowych oraz tematyki badawczej dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie sztuki piękne.
Dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku sztuki piękne przewidziany jest w każdą środę w godzinach 14:00-15:45.
Dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku pedagogika przewidziany jest we środy w godz. 12:00-13:00 (tydzień A) oraz w czwartki w godz. 17:00-18:00 (tydzień B) w pok. 132 A.
Samorząd Studencki Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego w nowym składzie zaprasza do współpracy wszystkich studentów. Jeśli masz ciekawy projekt, potrzebujesz informacji lub po prostu pomocy, zgłoś się do nas. Wszystkie informacje o nas oraz aktualności możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.
Platforma wyszukująca stypendia dla studentów: european-funding-guide.eu.
Erasmus

 Dziekanaty - informacje 

 Materiały oraz informacje dla studentów z instytutów 

 Plany zajęć 

 Studenckie Koła Naukowe 


badania naukowe
Obszary badań naukowych prowadzonych w ramach Wydziału. 
Badania statutowe realizowane w roku 2014. 
Badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców. 
Kat.A


czasopismo
Studia Pedagogiczne
Dostępna jest wersja elektroniczna najnowszego numeru Studiów Pedagogicznych.

strefa pracownika

 Informacje socjalne 

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)

strefa ogólna
DAAD

Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Z powodu prac konserwacyjnych na serwerze w dniach od 28 stycznia do 6 lutego mogą wystąpić dłuższe przerwy w dostępie do serwisu www wydziału. Przepraszamy!

 Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne 

 Ogłoszenia, wydarzenia, komunikaty 

 Galeria wydziałowa 


granty
Projekt badawczy "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów".
Projekt "Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia".
Kompas.wiedzy

  informacje...


  dla pracowników


  odnośniki


  konferencje


WPiA na YouTube
WPiA na Twitter
WPiA na Facebook