Uniwersytet Jana Kochanowskiego

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH

Logo Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Change language to english

  WYDZIAŁ

Budynek Wydziału przy ul. Krakowskiej
licznik
Licznik zerowany
 09.10.2012
przy stanie:  3.043.620
Apache
Ostatnia modyfikacja   30.03.2015

  WYDARZENIA

Panel
Homo Ludens
Stypendia

 

strefa kandydata

 Studia podyplomowe - zapraszamy: 

Instytut Edukacji Szkolnej   Instytut Sztuk Pięknych (kierunek "Fotografia").


[#150410]  EDUKACJA I ZABAWA TO WŁAŚNIE MY - INSTYTUT EDUKACJI SZKOLNEJ
Dzień Otwarty UJK, 10.04.2015r. godzina 9:00-14:00, Wydział Nauk o Zdrowiu
Zapraszamy na warsztaty i ćwiczenia ze studentami Instytutu Edukacji Szkolnej obejmujące: zabawy muzyczne i plastyczne ze sztuką, nowoczesne media w promocji aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie we wczesnej edukacji.
strefa studenta
Rezerwacja on-line - zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne.
[#150413Informacje dla studentów I stopnia dotyczące egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego
[#150420KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU. TEMAT PRZEWODNI KONKURSU: "RADOŚĆ ŻYCIA".
Informacje
[#150525Ogólnopolski konkurs na wyższych uczelniach na koncept kreatywny Kampanii Społecznej
"Piękna bo Zdrowa".
Informacje
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
Wydziałowa procedura antyplagiatowa.
Propozycja opiekunów naukowych oraz tematyki badawczej dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie sztuki piękne.
Dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku sztuki piękne przewidziany jest w każdą środę w godzinach 14:00-15:45.
Dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku pedagogika przewidziany jest we środy w godz. 12:00-13:00 (tydzień A) oraz w czwartki w godz. 17:00-18:00 (tydzień B) w pok. 132 A.
Samorząd Studencki Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego w nowym składzie zaprasza do współpracy wszystkich studentów. Jeśli masz ciekawy projekt, potrzebujesz informacji lub po prostu pomocy, zgłoś się do nas. Wszystkie informacje o nas oraz aktualności możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów zaprasza do wypełnienia ankiet oceniających pracę wykonywaną przez pracowników naszego wydziału. Wypełnianie ich ma znaczenie przy doskonaleniu pracy jaką wykonują. Są one w 100% ANONIMOWE. My już to zrobiłyśmy wypełniając je w zgodzie z naszymi przekonaniami..
Platforma wyszukująca stypendia dla studentów: european-funding-guide.eu.
Erasmus

MOST

 Dziekanaty - informacje 

 Materiały oraz informacje dla studentów z instytutów 

 Plany zajęć 

 Studenckie Koła Naukowe 


strefa absolwenta

 Informacje dla absolwentów 


badania naukowe
Obszary badań naukowych prowadzonych w ramach Wydziału. 
Badania statutowe realizowane w roku 2014. 
Badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców. 
Kat.A


czasopismo
Studia Pedagogiczne
Dostępna jest wersja elektroniczna najnowszego numeru Studiów Pedagogicznych.

strefa pracownika

 Informacje socjalne 

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)

strefa ogólna
DAAD

[#160531] Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem "NAUCZYCIELSKIE  PRZESŁANIE"
I nagroda - 4 000, II nagroda - 3 000, III nagroda - 2 000
Odezwa konkursowa
Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne 

 Ogłoszenia, wydarzenia, komunikaty 

 Galeria wydziałowa 


granty
Projekt badawczy "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów".
Projekt "Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia".
Kompas.wiedzy

  informacje...


  dla pracowników


  odnośniki


  konferencje


WPiA na YouTube
WPiA na Twitter
WPiA na Facebook