Uniwersytet Jana Kochanowskiego

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH

Logo Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Change language to english

  WYDZIAŁ

Budynek Wydziału przy ul. Krakowskiej
licznik
Licznik zerowany
 09.10.2012
przy stanie:  3.043.620
Apache
Ostatnia modyfikacja   18.10.2014

  WYDARZENIA

Coaching
Seminarium
Scheersberg 2013

 

strefa kandydata

 Studia podyplomowe - zapraszamy: 

Instytut Edukacji Szkolnej.


strefa studenta
Rezerwacja on-line - zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
Wydziałowa procedura antyplagiatowa.
Propozycja opiekunów naukowych oraz tematyki badawczej dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie sztuki piękne.
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2014/15
22 października w auli CEART przy ul. Krakowskiej 11

Kierunki artystyczne - rozpoczęcie o godz. 10:00. Kierunki pedagogiczne i praca socjalna - rozpoczęcie o godz. 12:00. Zapraszamy!
Akademia Polskiego Filmu Kielce III edycja - czterosemestralny kurs dla studentów (3 pkt ECTS): pokazy, wykłady. Zapisy chętnych od 20 do 28 X br. Rozpoczęcie i film niemy z muzyką na żywo 28 października 2014 r. o godz. 17:00 - kino Fenomen w WDK.
Erasmus

 Dziekanaty - informacje 

 Materiały oraz informacje dla studentów z instytutów 

 Plany zajęć 


badania naukowe
Obszary badań naukowych prowadzonych w ramach Wydziału. 
Badania statutowe realizowane w roku 2014. 
Badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
Kat.A


czasopismo
Studia Pedagogiczne

strefa pracownika

 Informacje socjalne 

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
wyborystrefa ogólna
DAAD

Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne 

 Ogłoszenia, wydarzenia, komunikaty 

 Galeria wydziałowa 


granty
Projekt badawczy "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów".
Projekt "Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia".
Kompas.wiedzy

  informacje...


  dla pracowników


  odnośniki


  konferencje


WPiA na YouTube
WPiA na Twitter
WPiA na Facebook