Uniwersytet Jana Kochanowskiego

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH

Logo Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Change language to english

  WYDZIAŁ

Budynek Wydziału przy ul. Krakowskiej
licznik
Licznik zerowany
 09.10.2012
przy stanie:  3.043.620
Apache
Ostatnia modyfikacja   21.11.2014

  WYDARZENIA

UDJK
Dzień Otwarty
Coaching

 

Harmonogram wizytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej
na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Zaproszenia Dziekana na spotkania z przedstawicielami PKA.

strefa kandydata

 Studia podyplomowe - zapraszamy: 

Instytut Edukacji Szkolnej.


strefa studenta
Rezerwacja on-line - zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
Wydziałowa procedura antyplagiatowa.
Propozycja opiekunów naukowych oraz tematyki badawczej dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie sztuki piękne.
Uwaga słuchacze studiów doktoranckich w dyscyplinie sztuki piękne! Dyżur kierownika studiów przewidziany jest w każdą środę w godzinach 14:00-15:45.
Erasmus

 Dziekanaty - informacje 

 Materiały oraz informacje dla studentów z instytutów 

 Plany zajęć 


badania naukowe
Obszary badań naukowych prowadzonych w ramach Wydziału. 
Badania statutowe realizowane w roku 2014. 
Badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców. 
Kat.A


czasopismo
Studia Pedagogiczne
Dostępna jest wersja elektroniczna najnowszego numeru Studiów Pedagogicznych.

strefa pracownika

 Informacje socjalne 

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)

strefa ogólna
DAAD

Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w dniach 26-27 listopada 2014 r. w godz. 11:00-18:00 przy ul. Krakowskiej 11, I piętro w ramach projektu DWA WYMAZY & DO BAZY. Fundacja DKMS Polska, informacje

 Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne 

 Ogłoszenia, wydarzenia, komunikaty 

 Galeria wydziałowa 


granty
Projekt badawczy "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów".
Projekt "Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia".
Kompas.wiedzy

  informacje...


  dla pracowników


  odnośniki


  konferencje

  •     28 listopada 2014
  • PROBLEMY PRAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA STUDENTÓW...

    WPiA na YouTube
    WPiA na Twitter
    WPiA na Facebook