Uniwersytet Jana Kochanowskiego

WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH

Logo Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Change language to english

  WYDZIAŁ

Budynek Wydziału przy ul. Krakowskiej
licznik
Licznik zerowany
 09.10.2012
przy stanie:  3.043.620
Apache
Ostatnia modyfikacja   06.08.2015

  WYDARZENIA

Dyplom
UDJK
Dzień

 

strefa kandydata
Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)
--- Jedyne w regionie studia doktoranckie w tych dyscyplinach! ---
Rejestracja na studia III stopnia: pedagogika, sztuki piękne.
Informacje: pedagogika, sztuki piękne.
Masz zacięcie naukowe? Przyjdź do nas, zapraszamy!
Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o składanie dokumentów wraz z dowodem opłaty rekrutacyjnej w terminach dyżuru sekretarza komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie, tj. 10 września 2015 r. (czwartek) oraz 17 września 2015 r. (czwartek), w godz. 11:00 - 14:00 w pok. 225, ul. Krakowska 11.
Rekrutacja na studia
Rekrutacja na studia I i II stopnia trwa...
Jest już zgoda na kierunek praca socjalna II stopnia!
Pedagogika (I,II stopień), Praca socjalna (I,II), Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I,II), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I,II)
Praca socjalna

strefa studenta
Rezerwacja on-line - zarezerwuj termin wizyty do dziekanatu ds. socjalnych celem złożenia wniosku o stypendium socjalne.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
Wydziałowa procedura antyplagiatowa.
[#stypendium-ministra] Informujemy, że wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów oraz doktorantów na rok akademicki 2015/2016 można składać do 1 września 2015 roku.   Informacje tutaj
[#ksztalcenie-pedagogiczne] Informujemy, że organizacją procesu kształcenia pedagogicznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zajmuje się Instytut Edukacji Szkolnej. W Instytucie można otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego do pracy nauczycielskiej.   Informacje tutaj
Propozycja opiekunów naukowych oraz tematyki badawczej dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie sztuki piękne.
Dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku sztuki piękne przewidziany jest w każdą środę w godzinach 14:00-15:45.
Dyżur kierownika studiów doktoranckich na kierunku pedagogika przewidziany jest we środy w godz. 12:00-13:00 (tydzień A) oraz w czwartki w godz. 17:00-18:00 (tydzień B) w pok. 132 A.
Samorząd Studencki Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego w nowym składzie zaprasza do współpracy wszystkich studentów. Jeśli masz ciekawy projekt, potrzebujesz informacji lub po prostu pomocy, zgłoś się do nas. Wszystkie informacje o nas oraz aktualności możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.
Platforma wyszukująca stypendia dla studentów: european-funding-guide.eu.
Erasmus

do wyboru

MOST

 Dziekanaty - informacje 

 Materiały oraz informacje dla studentów z instytutów 

 Plany zajęć 

 Studenckie Koła Naukowe 


strefa absolwenta

 Informacje dla absolwentów 


badania naukowe
[#dubeltowysukces] Podwójny sukces profesor Małgorzaty Przeniosło - pozyskanie dwóch grantów na badania naukowe. Szczegóły tutaj.
Obszary badań naukowych prowadzonych w ramach Wydziału. 
Badania statutowe realizowane w roku 2014. 
Badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców. 
Kat.A


czasopismo
Studia Pedagogiczne
Dostępna jest wersja elektroniczna najnowszego numeru Studiów Pedagogicznych.

strefa pracownika

 Informacje socjalne 

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)

strefa ogólna
DAAD

[#160531] Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem "Nauczycielskie  przesłanie"
I nagroda - 4 000, II nagroda - 3 000, III nagroda - 2 000
Odezwa konkursowa
Jakość kształcenia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym.
Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji mobilnej UJK w sklepie Google Play.

 Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne 

 Ogłoszenia, wydarzenia, komunikaty 

 Galeria wydziałowa 


granty
Kompas wiedzy
Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w I triadzie systemu kształcenia
Edu.Care
CEART

  informacje...


  dla pracowników


  odnośniki


  konferencje


WPiA na YouTube
WPiA na Twitter
WPiA na Facebook