WPiA

Studia Pedagogiczne

Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

 

Submission Guidelines
Articles, essays and short communications should preferably be 20,000 - 40,000 characters, reviews and opinions 10,000 characters including the title and abstract in English or any other language (the original language of the paper).

The structure of papers should contain:

Formatting: Examples:
W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2008, s. 62.
M. Łabuń, Świat pierwszoklasisty, „Życie Szkoły”, nr 6/2000, s. 341.
K. Appelt, Wiek szkolny – jak rozpoznać potencjał dziecka, w: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, pod red. A. Brzezińskiej, Gdańsk 2004, s. 260. Examples:
W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2008
M. Łabuń, Świat pierwszoklasisty, „Życie Szkoły”, nr 6/2000
K. Appelt, Wiek szkolny – jak rozpoznać potencjał dziecka, w: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, pod red. A. Brzezińskiej, Gdańsk 2004