Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

pedagogika
psychologia
kryminologia
praca socjalna
sztukipiekne

Trwa rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia - zapraszamy

Trwa rekrutacja na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) - zapraszamy

Dr Ewie Szumilas
serdeczne wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca składają
Dziekan, pracownicy, przyjaciele, społeczność akademicka
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki oraz inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem "Nauczycielskie  przesłanie" trwa - termin przedłużony do końca listopada 2016 r. I nagroda - 4 000, II nagroda - 3 000, III nagroda - 2 000 zł. Odezwa konkursowa.

Erasmus

do wyboru

Samorząd Studencki Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego w nowym składzie zaprasza do współpracy wszystkich studentów. Jeśli masz ciekawy projekt, potrzebujesz informacji lub po prostu pomocy, zgłoś się do nas. Wszystkie informacje o nas oraz aktualności możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.

Powstaje Uniwersyteckie Koło Naukowe Doktorantów "Via Moderna" pod opieką prof. dr hab. Anny Kieszkowskiej. Szczegóły
MOST

wybory

Uwaga! Ostateczny termin na złożenie wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mija 1 IX ! Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia strony, na której znajdują się szczegółowe informacje: studenci, doktoranci. Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać do właściwego dziekanatu, a w przypadku doktorantów do kierownika studiów doktoranckich.

Informujemy, że organizacją procesu kształcenia pedagogicznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zajmuje się Instytut Edukacji Szkolnej. W Instytucie można otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego do pracy nauczycielskiej.    Informacje

więcej wiadomości...