Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGICZNY  i  ARTYSTYCZNY
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Informujemy studentów pierwszych lat studiów, iż uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym odbędzie się dnia 26 października 2016 r. w Auli CEART o godz. 10:00. Studenci pierwszych lat studiów kierunków: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wzornictwo, Praca socjalna, Pedagogika, Kryminologia stosowana, Psychologia są zwolnieni z zajęć dydaktycznych w godzinach 9:45 - 11:30.

Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki oraz inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem "Nauczycielskie  przesłanie" trwa - termin przedłużony do końca listopada 2016 r. I nagroda - 4 000, II nagroda - 3 000, III nagroda - 2 000 zł. Odezwa konkursowa.

Erasmus

MOST

do wyboru